Nya regler för säkerhet, hälsa och miljö

EU-kommissionen ser över de direktiv som reglerar säkerhet, hälsa och miljö hos exempelvis leksaker och maskiner. Ett förslag till lagstiftning väntas till sommaren. Det handlar inte om kraven på produkterna i sig, utan hur medlemsstaterna säkerställer att reglerna uppfylls. Med detta önskar man stärka systemet genom att få alla medlemsstater att arbeta på ett likvärdigt sätt. De kommande förslagen förmodas inte påverka Sverige som sedan länge har haft en lag om teknisk kontroll.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.