Nya tider kräver en ny syn på kvalitetsarbete

Krönika I det nya normala är kärnan i arbetet förbättring. Normalläget handlar om att alltid vara på väg framåt mot utmanande mål, satta för att möta kundernas behov och förväntningar. Det skriver Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

Nya tider kräver en ny syn på kvalitetsarbete
Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates.

Vi lever i en tid av ökande osäkerhet. Möjligheterna att förutsäga vad som kommer att hända krymper. Olika utmaningar trycker på. Klimatmässiga hot tornar upp. Oklarhet föreligger om vad som kommer att hända finansiellt och konjunkturmässigt. Sociala och geopolitiska kriser har allt mer kommit att påverka vår situation. Ovanpå allt detta accelererar dessutom den generella förändringshastigheten i omvärlden. Vi går från ett läge av stabilitet och förutsägbarhet till något som skulle kunna ses som en ”perfect storm”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Dagens utveckling kan upplevas som hotfull och skrämmande. Människor är vana att veta och ha kontroll. Vad som i praktiken kommer att hända handlar dock mer om vår förmåga att agera och hantera förändring och osäkerhet. För människor och organisationer som fortsätter att söka stabilitet och förlita sig till byråkratiska strukturer kommer utmaningarna med största säkerhet att bli mycket stora. Kanske till och med oövervinneliga. Vad som krävs är därför att vi dramatiskt omprövar vårt sätt att tänka, verka och leda. Det nya normala behöver utgå ifrån att allt vi gör alltid är under ständig förbättring.

Utifrån ett förbättringsperspektiv skapar förändringar i många fall nya och spännande möjligheter. Om allt är konstant och stabilt är möjligheterna att förbättra begränsade. När förändringen rusar och osäkerheten ökar så öppnas mängder av nya fantastiska möjligheter. Människor och organisationer som klarar av att ta vara på dessa har oerhört mycket att vinna. För att lyckas med detta krävs dock en välutvecklad förmåga att arbeta systematiskt med förbättringar. En hög förbättringsförmåga.

Kvalitetsarbetet har historiskt byggt på struktur och stabilitet. Vardagen för många kvalitetsprofessionella har kretsat kring ett ledningssystem avsett att skapa systematik i de processer som ligger som grund för det arbete som bedrivs. En betydande del av detta kvalitetsarbete har handlat om kvalitetssäkring i form av dokumenthantering, internrevision och uppföljning. I en del fall med en överdriven slagsida åt formalia, vilken påverkat förbättringsarbetet, kundorienteringen och ledningsengagemang negativt. Nu krävs dock ett radikalt nytänkande om våra organisationer ska bibehålla förmågan att leverera god kvalitet och förbli framgångsrika.

I detta nya normala är kärnan i arbetet förbättring. Normalläget handlar om att alltid vara på väg framåt mot utmanande mål satta för att möta kundernas behov och förväntningar, det vill säga ett förbättringsarbete grundat i kvalitet. Ledningens och chefernas roll är att kontinuerligt träna och stötta medarbetarna utveckling av de arbetssätt och processer som krävs för att lyckas. Någon mållinje eller färdigläge existerar inte då målen ständigt förändras. Detta är dock inte något negativt utan utgör istället grunden för hur vi verkar och tänker då organisationen genomsyras av en stark kvalitets- och förbättringskultur.

Framtiden kräver dynamik, flexibilitet och manövrerbarhet. Det gäller att snabbt kunna sadla om, gira och agera. Då är det avgörande att inte vara passivt händelsestyrd utan aktivt förbättringsstyrd. Den kunskap som behövs för att uppnå detta har historiskt utvecklats och finns att tillgå inom vårt eget kunskapsområde. Kvalitetsmodeller trycker sedan länge hårt på förbättring, ledarskap och kundfokus. Inom världsledande verksamheter finns mycket av det som krävs redan på plats. För att möta dagens utmaningar behöver vi dock ta till oss detta på riktigt och leva som vi länge lärt ut inom kvalitetsområdet. Mitt råd är därför att du nu helhjärtat fokuserar på att utveckla både din egen och din verksamhets förbättringsförmåga. Då kan du vända hot till häftiga möjligheteter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.