Nya verktyg fixar arbetsmiljön

Tre av tio skyddsombud saknar kunskap och fyra av tio chefer saknar tid för arbetsmiljöarbetet. Ett nytt verktygspaket från Prevent ska råda bot på detta.

Prevents Arbetsmiljörapport visar att tid och kunskap är två stora hinder i företags arbetsmiljöarbete. Speciellt i mindre företag, där fyra av tio skyddsombud uppger att de saknar övergripande kunskaper och mer än fem av tio chefer anger tidsbrist som ett hinder i arbetsmiljöarbetet.

Prevent har därför tagit fram ett paket som består av böcker, webbverktyg med guider, checklistor och mallar samt utbildningar som ska hjälpa företagen att komma loss med detta arbete.

– Företagen behöver och efterfrågar arbetsmiljöstöd i dag, trots farhågor att arbetsmiljön får stå tillbaka när konkurrensen hårdnar och ekonomin stramas åt. En bra arbetsmiljö lönar sig, det vet vi. Medmänsklig omtanke och ekonomiska hänsyn är tunga argument för satsa på ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Maria Schönefeld, vd för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.