nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Nyanlända elever ökar trycket på skolorna

Nyanlända elever är en av grundskolans stora utmaningar. Mindre byråkrati och mer flexibilitet kan vara lösningen. Det framkommer i den årliga rapporten Öppna Jämförelser för grundskolan från Sveriges kommuner och Landsting.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 har i år temat Nyanlända elever, vilket är en av de stora utmaningarna för grundskolan just nu. Under 2015 tog Sveriges kommuner emot över 70 000 asylsökande barn. Det motsvarar nästan en årskull elever.

Många lyckas bra i skolan, men ju senare upp i skolåldern en elev kommer till Sverige, desto mer hjälp kan de behöva. I undersökningen framkommer att andelen nyanlända som blir behöriga till gymnasiet har minskat.

I rapporten lyfter Sveriges Kommuner och Landsting fram olika vägar till framgång med nyanlända elevers resultat, till exempel att asylsökande och nyanlända fördelas jämnare mellan landets kommuner och att de utan byråkratiskt krångel får full ersättning från staten för asylsökande elever.

SKL tycker också att kommuner som som med kort varsel tar emot många asylsökande elever bör ges möjlighet att erbjuda flexibla lösningar för skolgång. Att använda fjärrundervisning så att lärare kan undervisa elever i andra kommuner i ämnen där det är brist på lärare skulle kunna vara en lösning.

– För kommunerna handlar det om att skapa en flexibel skolorganisation. Skolans personal behöver ta ett gemensamt ansvar för elevernas lärande. Andra viktiga delar är att elevernas kunskaper kartläggs, att eleven ges ett bra språkstöd, att lärares erbjuds kompetensutveckling att undervisa nyanlända och att det finns en god kontakt med elevens vårdnadshavare, säger Håkan Sörman, vd för SKL.

På nationell nivå har det genomsnittsliga betyget ökat i år jämfört med förra årets mätning. De fem kommuner med högst sammanvägt resultat är Vellinge, Nykvarn, Nacka, Vadstena och Överkalix.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.