Nyanserad gruppförståelse

Projektgruppen och teamet får allt större betydelse i företag och organisationer. Alltsom oftast råder en nästan överoptimistisk tilltro till gruppen och dess möjligheter.

Lars Svedberg bjuder i boken ”Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap” på en systematisk genomgång av olika teoribildningar inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Boken, som är utgiven av förlaget Studentlitteratur, vänder sig till alla som vill ha en nyanserad förståelse av gruppdynamik, ledarskap, organisationsfrågor och hur dessa är relaterade till varandra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.