Castellum: Var tredje är positiv till obligatorisk kontorsnärvaro

Arbetsmiljö Många hade varit okej med att arbetsgivaren införde obligatorisk kontorsnärvaro, samtidigt som flexibilitet blir alltmer avgörande vid nytt jobb. Det och mer visar Castellums senaste rapport om framtidens arbetsliv.

Castellum: Var tredje är positiv till obligatorisk kontorsnärvaro
Nästan var tredje skulle vara positivt inställd till obligatorisk kontorsnärvaro, enligt Castellums senaste rapport. Foto: Adobe Stock

För femte året i rad har Castellum genomfört undersökningen ”Framtidens arbetsliv”. 2024 års rapport består av svar från 4 031 respondenter i åldrarna 18 till 65 år.

Den största förändringen i årets rapport är vilken typ av kontorsmiljö som arbetsgivare erbjuder. Jämfört med 2023 års resultat har färre svarande ett eget eller delat rum, medan andelen som har ett aktivitetsbaserat eller flexibelt kontor har ökat från 14 till 23 procent.

– Det här stämmer väl överens med andra mätningar. Både 2022 och 2023 har det varit en väldigt hög omsättning på kontorshyresmarknaden, och här ser man vad folk flyttar från och till, säger Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Castellum.

Om man fick välja själv så hade kontoret sett ut på ett annat sätt, visar Castellums undersökning. 55 procent hade velat ha ett eget eller delat rum, 29 procent hade velat sitta i kontorslandskap och 14 procent hade velat sitta i ett aktivitetsbaserat kontor.

– Det kan låta som ganska lite med 14 procent, men det är en stor ökning jämfört med 2023 års resultat som landade på sju procent, säger Anna-Karin Nyman.

Flexibilitet avgörande vid nytt jobb

För tredje året i rad ökar andelen personer som svarar att möjligheten till distansarbete är en avgörande faktor i valet av arbetsgivare. I år svarar 83 procent ja eller delvis, medan resultatet låg på 77 procent 2023.

– Det talar alltså för att flexibiliteten är här för att stanna, och att förväntningarna på flexibilitet bara ökar.

I undersökningen frågade Castellum hur personer skulle reagera om deras arbetsgivare införde obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan, och 31 procent svarade att de hade varit positivt inställda, medan 29 procent svarade att de hade varit negativt inställda. Dock hade de accepterat situationen. Så förväntningarna på flexibilitet ökar, men viljan att säga upp sig för sakens skull finns inte riktigt än.

– Jag tycker att det är jätteintressant att se att 31 procent är positivt inställda. Jag får inte riktigt ihop det. Det förvånar mig, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum.

Spridda budskap kan tyckas, men enligt Castellum är arbetsgivarnas uppdrag och plikt i detta scenario ganska enkelt. De gäller att hitta rätt i sin egen balansgång.

– Varje ledningsgrupp behöver komma fram till en riktning. Det som gäller för en grupp kanske inte gäller för en annan, så det är viktigt att ha en övergripande överenskommelse, och samtidigt en specifik plan för varje enskild grupp, säger Heléne Lidström.

Kollegorna fortsatt viktigast

Men när vi är på kontoret är kollegorna fortfarande den största fördelen och anledningen att vara där. 58 procent anger kollegorna som främsta skäl att vistas på kontoret. Andelen personer som anser att kontoret är viktigt för deras sociala liv ökar jämfört med 2023, till sju av tio. Dessutom anser 80 procent av de svarande att kontoret är viktigt för att bygga och stärka en positiv företagskultur, en ökning med sju procentenheter jämfört med 2023.

Läs rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.