Kraftigt uppsving i framtidstro bland svenska småföretag

Undersökning Optimismen växer bland mindre företag. Det visar Vismas Affärsbarometer för våren 2024, samtidigt som Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, säger att det förblir viktigt med en strikt kostnadskontroll.

Kraftigt uppsving i framtidstro bland svenska småföretag
Foto: Adobe Stock/ Visma Advantage

Enligt Vismas senaste Affärsbarometer tror 44 procent av 1 002 företag att försäljningen kommer att öka under de kommande sex månaderna. Det är en ökning jämfört med i höstas då motsvarande siffra var 32 procent. Drygt 31 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet och knappt 23 procent spår en minskning. I höstas trodde 36 procent av företagen att försäljningen skulle minska.

– Vårt viktigaste budskap till svenska företag är att en lågkonjunktur alltid är kortare än en högkonjunktur. Nu ökar framtidstron, men det betyder inte att lågkonjunkturen är över. Det är fortfarande viktigt med en strikt kostnadskontroll som möjliggör investeringar när konjunkturen verkligen har vänt, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressmeddelande.

Om

Affärsbarometern våren 2024

Resultatet baseras på en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 1 002 företag mellan 12 och 15 april 2024. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag.

Framtidstron varierar mellan branscher

Inom hotell och restaurang är optimismen påtaglig, med 69 procent som förväntar sig ökad försäljning. Det är en ökning med 28 procent jämfört med i höstas. Även hos företag verksamma inom fastighetssektorn samt IT och telecom finns en stark framtidstro. Bland dem gör 65 respektive 61 procent bedömningen att försäljningen kommer att utvecklas positivt. 

En betydligt mer dämpad syn på den egna försäljningsutvecklingen återfinns hos företag som arbetar inom el och VVS: 54 procent spår en minskad försäljning. Inom byggbranschen är motsvarande siffra 38 procent.

–En tumregel är att aktörer som förbereder sina verksamheter och ställer om i tid också klarar ekonomiska påfrestningar bäst. Men det är viktigt att komma ihåg att tillväxt har en generell och stark koppling till konjunktur, säger Henrik Salwén.

Läs hela undersökningen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.