Nyköping får bakläxa av Skolinspektionen

Grundskolelevernas kunskapsresultat i Nyköping ligger en bit under riksgenomsnittet och har dessutom försämrats. Det konstaterar Skolinspektionen som genomfört en tillsyn av skolor och annan utbildningsverksamhet i Nyköpings kommun.

Andelen som når målen i samtliga ämnen och andelen som blir behöriga till nationella program i gymnasieskolan har sjunkit sedan 2004. Därför trycker nu Skolinspektionen på vikten av att ta reda på om stödinsatser till elever med svårigheter är tillräckliga och att kommunen måste se till att skolornas kvalitetsarbete blir mer systematiskt.

Tillsynen i Nyköping är en del av Skolinspektionens genomgång av alla landets kommuner och skolor. Senast den 15 september 2009 ska kommunen redovisa vad man har gjort för att rätta till de brister inspektionen har hittat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.