Nytänkande perspektiv på hur hjärnan påverkas

Recension Isabelle Sjövall är inredningsdesigner. Recensenten Yvonne Lagrosen rekommenderar varmt hennes bok om vad hjärnforskningen kan lära oss om design och arkitektur.

Nytänkande perspektiv på hur hjärnan påverkas
Isabelle Starbo har skrivit om hur hjärnan och kreativiteten hänger ihop. Foto: Langenskiöld

Brukar du ofta ta korta vilopauser under arbetsdagen? Forskning visar hur återhämtningspauser kan ge bättre beteende, självbehärskning, mer lycka och mindre stress. Och för många timmar av så kallat högproduktivt arbete kan i stället leda till att vi blir mindre kreativa och produktiva! Därför belyser författaren Isabelle Sjövall hur hjärnträning, såsom yoga och meditation, kan användas i skolan och på arbetsplatsen.

FAKTA

Om boken

  • Titel: Designfulness – så revolutionerar hjärnforskningen hur vi bor, arbetar och lever
  • Författare: Isabelle Sjövall
  • Förlag: Langenskiöld
  • ISBN: 978-91-88438-66-6

Även kontakt med naturen har en positiv inverkan på hälsan och livskvaliteten. Exempelvis utsöndrar träd ett ämne, phytonicider, som är stärkande. Så det finns ett värde i att skogsbada och beröra eller krama träden. Vi får ta del av spännande forskningsstudier med just temat samband mellan tillgång till grön frisk miljö och exempelvis läkningsprocessen på sjukhus efter operation. Vi reagerar nämligen även fysiskt på estetik, det som är vackert eller behagligt. Genom vårt parasympatiska nervsystem aktiveras kroppens egna inre apotek.

Savannen påverkar våra upplevelser

Fenomenet förundranseffekten är något konkret och har beforskats, upplyser författaren. Vi guidas om universella lagar om proportion och symmetri enligt naturens design, till exempel det gyllene snittet. Symmetri, balans och platser som påminner om den afrikanska savannen är kopplade till upplevd harmoni. Det förklaras med vår evolution, biologi och hjärna. Den miljö de flesta lever i i dag står ju i stor kontrast till savannen där våra hjärnor en gång utvecklades.

Kreativitet kan stimuleras genom miljöombyte, konst, motion, gröna färger och avslappnande miljöer. Just vardagsmotion och de små sakerna i livet kan faktiskt göra störst skillnad, menar författaren. Många framgångsrika människor lär ha använt sig av promenader för att generera nya idéer och ”walk-and-talk” har visat sig kunna öka kreativiteten med över 80 procent. Kreativiteten kan också väckas av en wow-effekt som frisätter dopamin i hjärnan och ger en belöningssignal.

Rekommenderas varmt

Intervjuer med ett stort antal experter som till exempel Sophie Scott, forskare inom neurovetenskap, och Simon Kyaga, läkare och forskare inom kreativitet, genomsyrar boken. Den mänskliga dimensionen av kvalitetsutveckling finns med då människan och vår perception sätts i centrum. Det finns även en tydlig koppling till hållbarhet med främst de sociala och ekologiska aspekterna. Mycket av den senaste hjärnforskningen sammanfattas på ett lättläst men något ytligt sätt. Jag rekommenderar boken varmt till alla som är öppna för nytänkande perspektiv om hur inredning, arkitektur och design påverkar oss baserat på hur vår mänskliga hjärna fungerar.

Yvonne Lagrosen, docent, Mälardalens Högskola
Yvonne Lagrosen, docent, Mälardalens högskola.

Bokens plus

+ Många konkreta tips och råd om hur hälsoskapande miljöer kan skapas.

+ Smakfull design med trevliga teckningar och snygga grafer.

+ Omfattande referenslista i slutet av varje kapitel men saknar mer exakta referenser i själva texten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.