Nytt arbetsätt sparar miljoner i Gävle

Förbättringsarbete Ett förändrat arbetssätt har gett goda resultat hos socialtjänsten i Gävle, för både medarbetare och de personer de ska hjälpa. Dessutom har det lett till en ekonomisk vinst.

Det visar en rapport där PwC har utvärderat ett projekt inom socialtjänsten i Gävle. 2013 tog personalen initiativ till att låta en projektgrupp testa ett nytt arbetssätt. Gruppen arbetade med personer som stod långt från arbetsmarknaden och målet var att stärka möjligheterna till egen försörjning.

Reslutaten av PwC:s utvärdering visar att de nya arbetssättet har varit framgångsrikt för både kunder och medarbetare. Flera personer kunde efter många år med ekonomiskt bistånd gå vidare till annan försörjning. Samtidigt upplevde medarbetarna i socialtjänsten att arbetsbelastningen minskade.

Det blev också en ekonomisk vinst, även om man räknar in den ökade kostnaden i form av mer personal. Om samtliga avslutade ärenden hade behövt bistånd i ytterligare ett år hade det kostat 7,5 miljoner kronor, medan personalkostnaden ökade med 1,1 miljoner kronor. Omräknat till nationell nivå innebär satsningen en årlig besparing på omkring 600 miljoner kronor.

Några av förbättringarna:

En hanterbar ärendemängd. Medarbetarna i projektet hade mellan 40 och 50 procent färre ärenden per handläggare än kollegorna.

Stärkt kollegialt stöd. Medarbetarna i projektet fick ökade möjligheter att arbeta i team med kompletterande erfarenheter och kompetenser.

Tid och flexibilitet att hantera situationer. Ett hanterbart antal ärenden och rimlig arbetsbelastning gav personalen bättre förutsättningar att exempelvis snabbt kunna erbjuda tid för nytt besök och hantera oförutsedda händelser.

Ökad klienttid. Medarbetarna i projektet la 16 procent av arbetstiden på direkt klienttid, jämfört med kollegornas 12,6 procent.

Bättre kontakter med andra myndigheter. Medarbetarna i projektet hade ett tätare samarbete med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Rapporten Arbeta smartare, få tredubbel vinst har gjorts av revisions- och rådgivningsföretaget PwC på uppdrag av Vision.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.