Nytt hållbarhetsindex mäter telekombranschen

Hållbarhetsindex SKI lanserar i år ett nytt hållbarhetsindex, som har fokus på kundperspektivet. Senaste branschen att redovisas är telekom, vars aktörer kan göra mycket för att förbättra sina betyg.

Nytt hållbarhetsindex mäter telekombranschen
Telekombranschen kan helt klart förbättra sig ur ett hållbarhetsperspektiv, enligt SKI. Foto: SKI

SKI:s nya hållbarhetsindex bygger på ny forskning och fångar kundens syn på hur leverantören levererar hållbarhetsmässigt. De tre faktorerna som indexet tar fasta på är:

  1. Investerar leverantören med tanke på framtida generationer?
  2. Strävar leverantören efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer?
  3. Tar leverantören samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt?

SKI gör årligen två studier av telekombranschen, av mobiloperatörer, bredband samt strömmad tv och digital-tv. Denna senaste studie visar att det finns stora kundgrupper som upplever att de har för lite information för att kunna bedöma sina aktörers hållbarhetsarbete.

Tydligt samband kommunikation-kundnöjdhet

Men mätningarna visar också att de företag som brukar få högt betyg i kundnöjdhetsmätningar också landar bättre i hållbarhetsindexet. Det gäller de nischade aktörerna Comviq och Halebop samt, i företagssegmentet, Telia.

– Det här sambandet har stärkts sedan vi började mäta samhällsansvar som en del av kundupplevelsen i mitten på 2000-talet. Därför är det en kommunikationsutmaning för branschen att de finns så stora kundgrupper som känner sig oinformerade och inte kan bedöma sina operatörers hållbarhetsarbete, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar.

Stora förbättringsmöjligheter

SKI:s kundnöjdhet mäts alltid på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. När det gäller telekombranschen ser SKI stora möjligheter till förbättring, av deras betyg att döma.

Att hållbarhetsindexet utgår just ifrån kundperspektivet är ingen slump.

– – Vi vill att kundperspektivet ska få ta en större plats i samhällsdebatten, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex. Våra Sverigestudier visar att 8 av 10 svenska konsumenter generellt tycker att hållbarhet är viktigt vid val av olika produkter och tjänster. Det är viktigt också i Telekomsektorn, som bär ett stort samhällsansvar för fungerande kommunikationer.

Studierna kan du läsa här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.