Nytt index rankar kvaliteten på kommunernas hemtjänst

Kvalitet Nu tas ett samlat grepp om kommunernas hemtjänst. SPF lanserar ett nytt index där seniorernas egna synpunkter på hemtjänstens kvalitet är i fokus.

Nytt index rankar kvaliteten på kommunernas hemtjänst
Nu kan man jämföra kommunernas hemtjänstkvalitet. Foto: Stock Adobe

I dagarna lanserades Hemtjänstindex, ett index som jämför de svenska kommunernas hemtjänstkvalitet. Indexet är framtaget av SPF tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex och finansieras av Allmänna arvsfonden.

– Hittills har vi inte haft något helhetsmått på hemtjänstens kvalitet och seniorers önskemål har inte varit i fokus. Men nu har vi det – ett samlat index som bygger på vad vi seniorer själva anser är viktigast i hemtjänsten. Jag hoppas att det bidrar till mer uppmärksamhet kring hur vi kan förbättra hemtjänstens kvalitet, säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Bygger på egna åsikter

Indexet bygger på seniorernas egna åsikter om hur väl arbetsuppgifterna inom hemtjänsten utförs, (som exempelvis bemötande, trygghet, tisdpassning och själva utförandet), hur hjälpen är anpassad utifrån det enskilda hjälpbehovet samt hur lätt det är att komma i kontakt med och få information från kommunen. Åsikterna och önskemålen från seniorerna har samlats in via workshops och intervjuer. Indexet är sedan en sammanställning av öppna data, Socialstyrelsens mätningar och granskningar av information på kommunernas webbplatser.

– Idag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och vad man ska förvänta sig av den. Genom att skapa modeller för att mäta kvaliteten i välfärden skapas förutsättningar att använda resurserna mer effektivt i kvalitetsarbetet, säger Eva Eriksson.

Gnosjö kommun i topp

Enligt årets lista, premiärlistan finns Sveriges bästa hemtjänst i Gnosjö kommun.

– Nu hoppas jag att samtliga kommuner ska upptäcka och använda detta verktyg. Vårt syfte är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst. För många seniorer är en fungerande hemtjänst en förutsättning för att kunna leva ett gott och värdigt liv, säger Eva Eriksson.

Hela rankingen för Hemtjänstindex för landets alla kommuner finns på https://hemtjanstindex.se/

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste