Nytt internationellt uppdrag för Swedac-medarbetare

Ackreditering Kristina Hallman, chef för ackrediteringsavdelningen på Swedac, har fått ett nytt, prestigefullt uppdrag på internationell nivå. Nu har hon blivit invald i den grupp inom den europeiska samarbetsorganisationen EA som bland annat arbetar för att bedömningarna av de nationella ackrediteringsorganen ska bli ännu effektivare och bättre harmoniserade.

Nytt internationellt uppdrag för Swedac-medarbetare
Kristina Hallman, chef ackrediteringsavdelningen, Swedac.

Vad innebär ditt nya uppdrag inom EA, European co-operation for Accreditation?

– Jag ska ingå i ledningsgruppen för EA:s kommitté för multilaterala avtal. I kommittén sitter ledamöter från alla EA:s medlemsländer och ledningsgruppen består av max 12 deltagare. Sverige har inte haft någon representant i just det här forumet på flera år, så det känns ärofyllt och innebär att vi får större möjlighet att bidra och påverka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vilken blir din uppgift?

– Ledningsgruppens övergripande roll är att se till att EA:s multilaterala avtal fungerar. Kommittén verkar för att systemet med referentbedömningar är fortsatt robust. Men arbetar också med att utveckla bedömningarna i en riktning som leder till ännu bättre harmonisering och effektivitet.

– Konkret innebär det bland annat att kommittén ser över processer och avtal och arbetar med att utse och ordna utbildningar av medarbetare till de team som gör referentbedömningar. I uppgiften ingår även att övervaka de referentbedömningar som pågår inför beslut av kommittén.

Hur fungerar EA:s multilaterala avtal – vilken roll har de?

– De multilaterala avtalen är en hörnsten i ackreditering som internationellt verktyg för kvalitetssäkring. Avtalen reglerar relationerna inom den europeiska kvalitetsinfrastrukturen. Alla europeiska länder har ett ackrediteringsorgan och avtalen är ett ömsesidigt erkännande av respektive lands organ. Avtalen reglerar rättigheter och skyldigheter inom systemet och är en förutsättning för att allas vårt arbete ska fungera.

Vad betyder avtalen för företag och organisationer med till exempel certifierade ledningssystem här i Sverige?

– EA:s paroll är: Ackrediterad en gång, godkänd överallt. De multilaterala avtalen skapar grunden till att företag och organisationer som är ackrediterade i Sverige också accepteras som ackrediterade i övriga Europa. Det betyder i sin tur att den som fått sitt ledningssystem certifierat av ett certifieringsorgan som är ackrediterat av Swedac inte behöver skaffa sig certifieringar i andra länder för att få tillgång till den marknaden. Systemet innebär att regelverk och krav är harmoniserade över hela Europa. En effekt av systemet är att internationell handel underlättas.

Hur många ackrediteringsorgan har undertecknat avtalen?

– Inom EA är det 35 ackrediteringsorgan i lika många länder.

Vilket behov finns av ännu bättre harmonisering och effektivitet?

– Det finns alltid ett behov av ökad harmonisering. Det är kanske den enskilt viktigaste parametern vi har att jobba med mellan medlemmarna i EA och kanske den svåraste. Det gäller ju inom alla organisationer, stora som små. Det är samma sak med effektivitet. Det gäller hela tiden att sträva mot att bli bättre och att fortsätta att vara relevant. Det kan vi bara vara om vi fortsätter att utvecklas.

– Vi jobbar mycket med de här frågorna. Allt från att vi ska se krav och uppfyllande av krav på samma sätt till att korta tiden från start till avslut på en referentbedömning. Här har vi en del pågående arbete som tyvärr har fått pausats lite på grund av pandemin och de mer akuta frågor som den förde med sig.

Hur viktigt är det med förtroende för att hela systemet ska fungera?

– Det är helt avgörande. Vi är i en förtroendebransch där alla aktörer inom systemet är ömsesidigt beroende av varandra. EA och de multilaterala avtalen definierar ramarna för alla ackrediteringsorgan i Europa. En viktig del av förtroendet skapas på den nivån. Sedan måste varje aktör utföra sitt uppdrag på ett korrekt och bra sätt för att helheten ska fungera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.