nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt
I sin bok Vägar till innanförskap har Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt intervjuat ledare som skapat intergration. FOTO: Kristoffer Hellman

Nytt ledarskap och nya modeller skapade integration

Hösten 2015 kom en våg av flyktingar till Sverige. Hur skulle vi hantera situationen? I den nya boken Vägar till innanförskap har Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt intervjuat 15 ledare som genom nytänkande och flexibilitet hittat vägar att lyckas med integration.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

innanforskapUskuggaWNär många såg hinder fanns det andra som kavlade upp ärmarna och startade projekt för att välkomna och skapa förutsättningar för nyanlända att komma in i det svenska samhället. I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 av dem, aktiva inom kommun, kyrka, näringsliv och ideell sektor.

– Den här perioden visar att Sverige har extremt dålig flexibilitet, med mycket regler och samarbeten som inte fungerar, men den flexibiliteten har de här personerna, säger författarna Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt.

I boken identifieras fem ledarskapsstrategier för att nå förändring i samhället:

  • Utmana rådande normer och strukturer
  • Skapa nya modeller
  • Låta målgruppen vara medskapande
  • Ständigt ta snabba beslut för att förändras
  • Nätverka över gränser

Ny kommunal modell

En av dem som intervjuas i boken är Alireza Akhondi som anställdes som integrationsansvarig i Vansbro. Han utvecklade en ny modell för flyktingmottagandet där som kommit att kallas Vansbromodellen.

– Jag krävde att jobba direkt mot kommunchefen, med närhet till ledningsgruppen och politikerna, säger Alireza Akhondi.

Han är själv ekonom och började undersöka vad kommunens pengar går till och såg att det fanns mycket av kommunens pengar som kunde användas bättre.

Idag arbetar 40 personer tillsammans med honom med integration.

Alireza Akhondi menar att dagens utformning av SFI varken leder till språkkunskaper eller vägar in på arbetsmarknaden och därför utökades Vansbros SFI med samhällsinformation och sätt som kortar vägen till arbetsmarknaden.

Modellen innebär också att den fritidspeng som kommunen har för alla upp till 18 år nu också omfattar asylsökande ungdomar.

Catering och basket

I boken intervjuas också Christina Merker-Siesjö från Yalla Trappan i Malmö som skapat arbetstillfällen inom bland annat städning och catering för kvinnor som är analfabeter.

Här finns också Camilla Altéus som inom Svenska Basketbollförbundet startat initiativet Välkommen hit.

– Idrotten är inte alltid duktig på att lyfta in ungdomar, som att ha nybörjarträning för tonåringar. För oss blev det här en möjlighet att utveckla verksamheten. Systemet behövde skakas om, säger Camilla Altéus.

Möten mellan religioner

Ett arbete som funnits länge, och som utvecklats ytterligare är Guds hus i Fisksätra i Nacka. Där samsas Svenska kyrkan, katoliker och muslimer i samma hus.

– Vi vill visa att religionens essens är fredsbevarande, säger kyrkoherde Carl Dahlbäck.

Arbetet räknas som en faktor som har stabiliserat området.

– Vi visar att det är möjligt att leva med olikheter. Jag hade själv föreställningar om muslimer som jag inte har längre, säger Carl Dahlbäck.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Underlätta kundens värdeskapande med tjänstelogik

Recension

I boken Tjänstelogik, Per Skalén, beskrivs tjänstelogik som ett sätt att förstå, leda och utveckla en verksamhet. Den bygger på flera års forskning om tjänstelogik och lyfter praktiska exempel från tjänsteföretag, industriföretag och offentliga organisationer, till exempel Spotify, Ikea, Volvo och Skatteverket.

5 steg till ett agilt företag

Släpp toppstyrningen och agera som ett fiskstim

Styrelseproffset Lennart Francke, som har en bakgrund inom bankvärlden, är en stark förespråkare av ett agilt arbetssätt. Han är orolig för att svenska företag blir allt mer toppstyrda när det enligt honom är flexibilitet och kundorientering som är det vinnande konceptet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Kvaliteten på våra badvatten allt bättre

Kvaliteten på svenska badvatten blir allt bättre. Fler än nio av tio så kallade EU-bad, som är föremål för regelbundna kvalitetskontroller, har ett badvatten som klassificeras som utmärkt, bra eller tillfredsställande, visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport om Sveriges badvattenkvalitet.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.