Nytt ledningssystem för säkrare livsmedel

Konsumenterna ställer allt högre krav på bra och säker mat. Det har fått den globala standardiseringsorganisationen ISO att arbeta fram ett förslag på ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Förslaget går nu ut på remiss skriver Swedish Standards Institiute i ett nyhetsbrev. Meningen är att standarden, ISO 22000, ska bli ett hjälpmedel för att följa lagstiftningens krav och för att stimulera företag till att sätta upp egna kvalitetsmål. Den vänder sig till samtliga aktörer i livsmedelskedjan samt indirekta aktörer som bland annat leverantörer av utrustning, kemi, transporter och servicetjänster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.