Nytt nätverk för ledare i norr

Till hösten sjösätts en ny ledarskapsutbildning på strategisk nivå för chefer i norra Sverige, vilket tidigare har saknats. Syftet är att ge vd:ar och chefer en utmaning och skapa ett nätverk på lokal nivå som kan växa.

Nytt nätverk för ledare i norr

Chefer verksamma i Norrland som velat gå en ledarskapsutbildning på strategisk nivå har tidigare behövt resa utomlands eller till Stockholm. Det ska utbildningsföretaget Kompetenslaget i Piteå råda bot på. I oktober startar den första delkursen i ledarskapsprogrammet Executive Management Program (EMP) som främst riktar sig till ledare för större organisationer så som kommuner, landsting och företag med omkring 40-50 anställda. Fokus ligger på strategiska frågor, och alltså inte på samtalsteknik eller hur man behandlar grupper, det ska ledarna redan behärska.

– De som gäspar åt vanliga ledarskapsutbildningar triggas av den här, säger Peter Strand, vd för Kompetenslaget.

För att locka deltagare anlitas forskare och ledande utbildare inom ledarskap och strategi med ämnen som omvärldbevakning, det informella ledarskapet och strategiska verktyg på schemat. Syftet med kursen är också att bygga en plattform för ledare i Norrland. Fördelarna är många enligt Peter Strand. Ett nätverk på regionnivå gör att chefer slipper slösa tid och pengar på långa resor och samtidigt gör den geografiska närheten att det blir lättare för ledare att samverka.

– Många är glada att det finns en mötesplats för gelikar här uppe och en möjlighet att bygga nätverk med människor som man har en lokal förankring med. Det är svårare att hålla kontakten med dem man träffar på andra utbildningar när alla är spridda över hela landet, säger Peter Strand.

Håll kontakten

Idén till utbildningen fick Peter Strand och kollegan Eva Danielsson när de i mötet med kunder såg att det fanns gott om kurser i operativ verksamhet i Norrland, men saknades utbildningar på en högre strategisk nivå. Tanken är att en chef som deltagit på utbildningens tre träffar ska kunna fortsätta utbytet med andra ledare genom att delta i återträffsmöten och föreläsningar en gång per år.

Peter Strand räknar med att det finns omkring 150 chefer i området som skulle kunna delta i utbildningen.

– Vi har bara skrapat på ytan men intresset är stort, säger han.

Executive Management Program (EMP) startar den 4 oktober i Luleå.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.