Nytt projekt ska digitalisera industrin

Digitalisering Fyra lärosäten beviljas 25 miljoner kronor för Adapt - en ny affärsmodell för industrins kompetensutveckling.

Nytt projekt ska digitalisera industrin
Foto: Adobe Stock

Behovet av avancerad kompetensutveckling och livslångt lärande är stort – och ökar – särskilt vad gäller de snabbt växande områdena inom avancerad digitalisering.

Nu ska KTH tillsammans med Chalmers, Linköping och Örebro Universitet ta fram en ny affärsmodell för kompetensomställning i industrin och offentlig sektor.

Mattias Wiggberg, forskare på INDEK, KTH. Foto: KTH

– Såväl industrin som universitet och högskolor kämpar för att möta efterfrågan på kompetensutveckling. Men flera policyrelaterade hinder, som rör bland annat finansiering, lagstiftning, kultur och incitament, skapar utmaningar för att det ska bli verklighet, säger Matias Wiggberg som leder projektet, i ett pressmeddelande.

Undersöka vad förändrad policy skulle leda till

Projektet syftar till att utforska och testa de möjligheter som en förändrad policy skulle kunna bidra till vad gäller utbudet av kompetensutveckling för avancerad digitalisering.

Om

Projektet Adapt

Projektet finansieras av Vinnova och pågår fram till 2027.

– Genom att skapa ett policylab för avancerad digitalisering kan vi kvalitativt och kvantitativt utvärdera effekterna av olika policyförändringar inom högskoleområdet. Stegvis kan vi sedan bygga upp en ny, fungerande affärsmodell för kompetensutveckling, säger Mattias Wiggberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.