Nytt regeringsförslag oroar SIS

Förbättringsarbete Regeringen vill minska anslaget till Terminologicentrum.
– Utan TNC skulle arbetet med en mycket viktig beståndsdel inom standardisering, nämligen terminologi, försvåras avsevärt, säger Elisabeth Darius, vd på SIS, som nu uppmanar regeringen att tänka om.

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att anslaget till Terminologicentrum, TNC, ska minskas med drygt 4 miljoner kronor. Om budgetpropositionen antas innebär det att TNC från och med år 2016 inte längre kan agera som nationellt centrum för terminologi och fackspråk.

– SIS känner mycket stor oro för att det svenska fackspråket hotas av förslaget i budgeten, säger Elisabeth Darius, tf vd på SIS.

SIS, som är en av delägarna i TNC, uppmanar nu regeringen att ompröva förslaget. Utan TNC skulle arbetet med terminologi försvåras avsevärt, konstaterar SIS. Att arbeta med att ta fram svenska facktermer, samla ihop nya termer och definitioner, bearbeta dem och göra dem tillgängliga för alla är ett viktigt arbete som innebär att man inom olika branscher och verksamheter kan använda en terminologi som är klar, likformig och entydig.

– För SIS verksamhet är det arbete som görs av TNC av yttersta vikt. Terminologi ingår i snart sagt alla 119 000 standarder som vi på SIS utarbetar och tillhandahåller. Betydelsen av god och enhetlig terminologi kan helt enkelt inte överskattas och är en grundläggande del i det arbete som vi utför, säger Elisabeth Darius.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.