Nytt register ska underlätta kontroll inför upphandling

Upphandling I Leverantörskontrollutredningen föreslås bland annat ett register som ska göra det enklare att kontrollera och utesluta olämpliga leverantörer från offentliga upphandlingar.

Nytt register ska underlätta kontroll inför upphandling
Annika Bränström, utredare, och civilminister Erik Slottner (KD). Foto: Regeringskansliet

I samband med offentliga upphandlingar ska upphandlande organisationer kontrollera om de leverantörer som deltar är lämpliga och seriösa. Relevanta uppgifter om leverantörerna finns hos en rad olika myndigheter, men det finns idag inget bra system för inhämtning av uppgifterna.

Ska kunna vända sig till Bolagsverket

I Leverantörskontrollutredningen som presenterades den 21 augusti föreslås att Bolagsverket ska ansvara för en funktion som möjliggör samordnade registerkontroller. Det innebär att upphandlande organisationer ska kunna vända sig till Bolagsverket för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna kontrollera uppgifter från register hos Bolagsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna.

– Oseriösa och olämpliga leverantörer ska inte ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och konkurrera med seriösa aktörer. Det hämmar inte bara sund konkurrens mellan aktörerna, utan innebär också att skattepengar hamnar i fel händer och att enskilda medborgare riskerar att få dåliga tjänster. Utredningens förslag om hur leverantörer bättre ska kunna kontrolleras är därför mycket välkomna, säger civilminister Erik Slottner (KD) i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för utvecklingen av registret beräknas landa på mellan 120 och 135 miljoner kronor.

Lagen om valfrihetssytem mer lik upphandlingslagen

Utredningen lämnar också förslag på att bestämmelsen om uteslutning av sökande i lagen om valfrihetssystem ska ändras till att bli mer lik bestämmelser i upphandlingslagen. Exempelvis kommer samma brott som kan vara uteslutningsgrundande i upphandlingslagarna att vara så i lagen om valfrihetssystem. Förslaget innebär att det inte görs skillnad på när uteslutning får ske beroende på om en tjänst köps in efter att ett valfrihetssystem har inrättats eller efter en upphandling.

Nu ska civilministern och hans kollegor i Regeringskansliet studera utredningens förslag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.