Nytt säkerhetsläge motiverar nya riktlinjer för internationella samarbeten

Innovation Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom bland annat forskning och innovation. Nu har regeringen skapat ett myndighetsuppdrag för att säkra den typen av kunskapsutbyten.

Nytt säkerhetsläge motiverar nya riktlinjer för internationella samarbeten
Flera europeiska länder har redan upprättat riktlinjer. Foto: StockAdobe

Det är Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova som har fått uppdrag att föreslå nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskapsutbyten. Bakgrunden till initiativet är att osäkerheten i världen, och inte minst Europa, har ökat – exempelvis växer de geopolitiska utmaningarna alltmer.

Den uppkomna situationen ställer nya krav på lärosäten och myndigheter att skydda nationella intressen, kunskap och teknik när man upprättar internationella samarbeten – men utan att för den sakens skull helt offra akademisk frihet. Flera europeiska länder har redan infört nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering, bland andra Norge, Nederländerna och Tyskland.

– Nationella riktlinjer för hur ansvarsfull internationalisering kan gå till, och hur kunskapsutbyten kan ske på ett säkert sätt, är något som flera andra länder redan har. Att Sverige nu också ska ta fram det kan bidra till fortsatt hög internationell tillit för Sverige som samarbetspartner, och därmed gynna svensk forskning och innovation, kommenterar Darja Isaksson, Vinnovas generaldirektör.

De tre myndigheterna ska slutredovisa arbetet senast den 15 december nästa år. Uppdraget samordnas av Universitets- och högskolerådet och arbetet ska koordineras med den myndighetssamverkan som sker inom Plint – plattform för internationalisering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.