Nytt stöd hjälper chefer med svåra samtal

Ledarskap Samtal om exempelvis psykisk ohälsa kan vara knepiga att ta itu med för chefer. Med ett vetenskapligt utformat verktyg som stöd går det lättare.

Nytt stöd hjälper chefer med svåra samtal
Therese Eskilsson har tagit fram verktyget AD-A, som nu blir digitalt.

Therese Eskilsson är forskare vid Umeå universitet och har tagit fram metodstödet Arbetsplatsdialog för Arbetsgivare – AD-A. I samarbete med Prevent ska nu stödet utvecklas till ett digitalt verktyg och en webbutbildning som kommer att vara tillgänglig kostnadsfritt för arbetsgivare.

– En fördel med att använda det här verktyget är att det är väldigt strukturerat och i grunden vetenskapligt utvärderat. Kring frågor som psykisk ohälsa blir det annars lätt så att man tassar runt och inte riktigt vågar ställa alla frågor som behövs för att ringa in problemen och vad som behöver göras, säger hon till Kvalitetsmagasinet.

Metoden är uppbyggd för att användas i dialog mellan chef och medarbetare. Den kan användas både vid tillfällen då det finns signaler om att en medarbetare inte mår så bra – som upprepad korttidsfrånvaro, för att hitta hur arbetssituationen kan anpassas och undvika en längre sjukskrivning.

– Det kan också handla om att en medarbetare har varit sjukskriven och man vill ordna en anpassad återgång till arbetet, säger Therese Eskilsson.

Både chefen och medarbetaren är delaktiga i processen och tillsammans upprättar de en skriftlig plan för vad som behöver göras.

Utvärderas av flera företag

Digitaliseringen av verktyget förväntas vara klar till hösten, och då kommer metoden att prövas av olika företag, stora och små, privata och offentliga för att utvärderas.

Fungerar dialogen och det nya verktyget även i dessa tider då många arbetar på distans?

– Vi tror det, det ska ju gå att ha mötena digitalt istället för fysiskt. Och när verktyget testas i höst är det väl troligt att en del av de deltagande företagen har personer som fortfarande arbetar på distans – även om ingen vet nu om vi då fortfarande har en pandemi – så då kommer det att finnas med i utvärderingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.