Nytt system för att säkra förbättringsarbetet

Ofta är det svårt att hålla all personal informerad om pågående förbättringsarbeten. Lika svårt kan det vara att överblicka resultaten. Men med hjälp av ett webbbaserat system kan nu både personal och ledning enkelt hålla sig à jour.

Produkten heter Q-site och har utvecklats av EQMI, ett företag som arbetar med verksamhetsutveckling. Systemet är ett webbaserat verktyg som underlättar för företag och organisationer att överblicka pågående förbättringsarbeten och där varje projekt redovisas steg för steg.

– Man kan ha hundra projekt igång och ändå styra dem, berättar Karl-Erik Lundahl som är vd för EQMI. Systemet håller ihop alla röda trådar.

Reslultatet av förbättringsarbetet mäts med så kallade scorecards och därigenom kan man identifiera inom vilka områden som det behövs göras ytterligare insatser och var målen uppnåtts. Programmet innehåller fyra byggstenar, mål, satsningsområde, förbättringsaktiviteter och återföringsrapport. Under varje byggsten finns ett system för att poängbedömma förbättringsinsatsen. Systemet bygger på modeller som PDSA och Six Sigma och är därmed flexibelt och fungerar för flera olika kvalitetsverktyg exempelvis Usk, Qul, Efqm och Iso 9001:2000. Resultaten av arbetet kan man få presenterat i form av diagram eller tabeller.

Håller medarbetarna informerade

I systemet ingår två delar. Ett ledningssystem dit de som aktivt arbetar med förbättringsarbetet har tillgång och kan registrera mål och uppdatera måluppföljelse samt ett åskådarprogram, Q-site viewer, där alla anställda kan följa och överblicka alla förändringprojekt i hela organisationen.

– Det är det som är den stora bristen idag att det saknas en sammanställning över alla pågående förbättringsprojekt, berättar Karl-Erik Lundahl och förklarar att systemet både är ett ledningssystem och ett sätt att hålla medarbetarna informerade.

Programmet, som även ska översättas till engelska, prenumerar kunden på. EQMI tillhandahåller en server med programvaran i och kunden betalar en månadsavgift.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste