Nytt utbildningsstöd populärt inom offentlig sektor

Kompetens Ett nytt omställningsstudiestöd kan komma att bli hett eftertraktat, då majoriteten av alla över 35 år funderar på att byta yrke. Det visar en undersökning från SKR.

Nytt utbildningsstöd populärt inom offentlig sektor
Från och med oktober kan man söka omställningsstudiestöd för att kompetensutveckla sig. Foto: Stock Adobe

70 procent av personer mellan 36–65 år på svensk arbetsmarknad funderar ibland eller ofta på att byta yrke. I oktober 2022 infördes ett nytt studiestöd, det så kallade omställningsstudiestödet. Var fjärde person som deltog i SKR:s undersökning svarade att de troligtvis kommer använda omställningsstudiet om de vill byta yrke.

– Intresset för omställningsstudiestödet har varit stort det första året, men många har inte ens fått svar på sin ansökan. Vår undersökning visar att så många som var fjärde person tror att de kommer att använda sig av omställningsstudiestödet någon gång. Då gäller det att ansökningar kan hanteras i tid, säger Bodil Umegård, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

Störst intresse för omställningsstudiestödet har kvinnor över 40 år uppvisat, enligt statistik från CSN. Anställda i kommuner och regioner är också något överrepresenterade jämfört med sektorns andel av arbetsmarknaden.

Mer än hälften av de ansökningar som rör utbildningar inom hälso- och sjukvård, pedagogik och lärarutbildning, samt socialt arbete och omsorg har gjorts av kommun- och regionanställda.

– Det kan tyda på att många anställda i vår sektor väljer att använda omställningsstudiestödet för att vidareutbilda sig inom sitt nuvarande yrke eller verksamhetsområde. Både omställning och kompetensutveckling behövs för att klara välfärdens kompetensförsörjning, säger Bodil Umegård.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste