Nytt verktyg för att mäta produktivitet

Affärsstyrning Att mäta produktivitet inom den offentliga sektorn är svårt. I en ESO-rapport som idag överlämnas till Finansdepartementet lanseras en modell som kan bli ett effektivt verktyg.

Bra möjligheter att mäta produktivitet är en viktig förutsättning för att kunna förbättra den ekonomiska utvecklingen. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor till Finansdepartementet.

I rapporten presenterar författaren Magnus Arnek en indikatorbaserad modell och visar hur den skulle kunna tillämpas inom kommunsektorn.

I rapporten konstateras bland annat att den genomsnittliga resursanvändningen har ökat inom flertalet verksamhetsområden, oavsett vilket prisindex som används för att justera kostnadsutvecklingen. Samtidigt visar de kvalitetsindikatorer som finns tillgängliga på en oförändrad eller i vissa fall något förbättrad kvalitet. Men många av kvalitetsindikatorerna har brister som gör det svårt att slå fast att verksamheterna har en svag produktivitetsutveckling.

Författarens generella slutsats är att metoden är lovande, men att dataunderlaget behöver förbättras inom ett flertal områden för att kunna bli riktigt effektivt.

Rapporten finns att läsa här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.