Nytt verktyg för verksamhetsmätning

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, lanserar ett nytt verktyg för självutvärdering av verksamhetsutvecklingen. Meningen är att man på bara en vecka ska få reda på tillståndet i en organisation. SIQ:s nya verktyget kallas Insiqt och är ett webbaserat undersökningsverktyg som ska göra det möjligt att ta temperaturen på en organisations utvecklingsnivå. Tanken är att verktyget ska vara enkelt och inte alls lika tids- och resurskrävande som en utvärdering enligt SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Och snabbt ska det också gå. Från beslut om utvärdering till ett färdigt resultat ska det bara ta en vecka. Verktyget bygger på enkäter som gör det möjlighet för alla medarbetare att medverka i självutvärderingen. Resultatet från mätningen presenteras sedan enligt SIQ:s modell, EFQM-modellen eller The Baldrige Criteria for Performance Excellence

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste