Nytt verktyg för verksamhetsmätning

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, lanserar ett nytt verktyg för självutvärdering av verksamhetsutvecklingen. Meningen är att man på bara en vecka ska få reda på tillståndet i en organisation.

SIQ har sedan ett antal år tillbaka samarbetat med Indicator Institute kring utvärderingsverktyget SIQ Indicator. Det samarbetet valde SIQ att bryta sig loss ifrån tidigare i år. Istället har SIQ utvecklat ett eget verktyg för självutvärderingar med hjälp av SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling.

SIQ:s nya verktyget kallas Insiqt och är ett webbaserat undersökningsverktyg som ska göra det möjligt att ta temperaturen på en organisations utvecklingsnivå. Tanken är att verktyget ska vara enkelt och inte alls lika tids- och resurskrävande som en utvärdering enligt SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Och snabbt ska det också gå. Från beslut om utvärdering till ett färdigt resultat ska det bara ta en vecka.

Verktyget bygger på enkäter som gör det möjlighet för alla medarbetare att medverka i självutvärderingen. Resultatet från mätningen presenteras sedan enligt SIQ:s modell, EFQM-modellen eller The Baldrige Criteria for Performance Excellence. Meningen är att verksamheter i olika utvecklingsstadier ska kunna få en snabb hjälp till självinsikt om styrkor och förbättringsmöjligheter.

Samma utvärderingsverktyg används också av SIQ i den nya Diplomeringsprocessen, som är en förenklad version av Utmärkelsen svensk kvalitet, USK. Det gör det möjligt att delta i en utmärkelseliknande process med en värdering av ett examinatorsteam utan att behöva lägga ner lika mycket tid och resurser. De som klarar Diplomeringsprocessen tilldelas ett diplom.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.