nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Iso 19011:2018 kan användas vid både interna och externa revisioner. Foto: Stock Adobe.

Nytt verktyg ska ge ännu bättre revisioner

Alla som arbetar med revisioner av ledningssystem har nu fått ett förbättrat verktyg i form av en ny utgåva av vägledningen för revision av ledningssystem Iso 19011:2018. Den nya utgåvan innehåller flera nyheter som gör revisionerna ännu mer meningsfulla.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I mitten av 2018 lanserades den internationella utgåvan av Iso 19011:2018 och nyligen publicerades också den svenska översättningen. Vägledningen kan användas vid både interna och externa revisioner och passar för både stora och små organisationer, oavsett bransch.

– Vägledningen är främst anpassad för första- och andrapartsrevisioner. Certifieringsorganen kan också använda den för sina tredjepartsrevisoner. Men de har dessutom en egen serie med kravstandarder för revision av ledningssystem, förklarar Jan Lenning, som är expert på revision av ledningssystem och som deltog i arbetet med den svenska översättningen.

Den nya utgåvan av Iso 19011:2018 innehåller flera nyheter jämfört med tidigare. Bland annat är den harmoniserad med ”High Level Structure” som numera är gemensam för alla ledningssystemstandarder som till exempel Iso 9001:2015 och Iso 14001:2015. I likhet med de senaste versionerna av ledningssystemstandarderna ligger också ett ökat fokus på riskbaserad strategi och ledningsfrågor.

Läs även: ”Bättre dokumentera för lite än för mycket”

Jan Lenning ser stora möjligheter att använda Iso 19011:2018 för internrevisioner i företag och organisationer. Revisionerna är ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett effektivt sätt samtidigt som de ger tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter.

– Iso 19011:2018 har en potential som fler borde utnyttja. Här finns en metodik som styr upp revisionerna, men även ger stöd i att ta ut svängarna i utförandet av revisionerna. Revisioner skapar ett mervärde för alla inblandade, säger han.

SGL – Samverkansgrupp för ledningssystem på SIS Swedish Standards Institute, med Lillemor Harnell som ordförande och Peter Hartzell som projektledare, ansvarade för översättningen av Iso 19011:2018.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.