Nytt verktyg krossar fördomar om ledningsengagemang

Ledningssystem En avgörande faktor i hur väl förbättringsarbetet fortlöper är hur engagerad ledningen är i processerna. En ny perspektivbarometer som Svenska institutet för standarder, Sis, har tagit fram utmanar den klassiska föreställningen om oengagerade svenska ledningsgrupper.

Nytt verktyg krossar fördomar om ledningsengagemang
Foto: Stockadobe

Inte sällan beskylls ledningsgruppen för att negligera företagets olika ledningssystem – och därmed äventyra kvalitetsarbetet. I själva verket kanske de är mer investerade än vad de får ära för.

Den första Sis perspektivbarometern genomfördes i mars och april 2023 och gick ut till 1765 personer, främst till ledningsrepresentanter och KMA-ansvariga, det vill säga personer som ansvarar för kvalitets-, miljö och arbetsmiljöfrågor i företag och organisationer. Totalt svarade 243 personer på undersökningen, vilket motsvarar cirka 14 procent.

Dåligt uppdaterad verklighetsuppfattning?

De två viktigaste slutsatserna i Sis första perspektivbarometer är ett ledningsgrupperna de fakto är engagerade, men också att regelbunden internrevision spelar en betydande roll för hur väl ledningssystemen fungerar.

Enligt Lennart Gidlöf, utbildningsledare, seniorkonsult och aktiv i Sis arbete med bland annat ISO 9001, bör man ta i beaktning att undersökningen har en låg svarsfrekvens, och att enkäter alltid består av individers subjektiva svar. Men det faktum att så många kvalitetsansvariga uttalar sig positivt om ledningsengagemanget är ändå en viktig nyhet menar han.

– Det är ju inte självskattning i den bemärkelsen att man pratar om sin egen insats som chef, utan det är ju kvalitetsansvariga av olika slag som uttalar sig om hela ledningsgruppens engagemang, säger han.

Det finns en utbredd bild av ledningsgrupper inte bryr sig särskilt mycket om kvalitetsarbetet. Nu när perspektivbarometern för första gången skickas tyder svaren alltså på något annat, menar Lennart Gidlöf.

– Det kan vara så att uppfattningen om att ledningsgrupper bara utger sig för att vara engagerade är den felaktiga uppfattningen. Det kanske har blivit en sanning för att man är van vid att säga så.

Ljus syn på ledningens arbete

I frågeblocket om ledningens engagemang svarade 75 procent 4 till 6 på en sexgradig skala att de höll med om påståendet ”Ledningen för min organisation tillsätter nödvändiga resurser och använder på ett effektivt och medvetet sätt vårt ledningssystem för att styra och utveckla verksamheten”.

68 procent svarade 4 till 6 på den sexgradiga skalan att de höll med om påståendet ”Vi har ett väl utvecklat arbetssätt för att säkerställa att medvetenheten hos våra medarbetare är hög gällande ledningssystemet”.

Den starkaste samstämmigheten bland de svarade gällde internrevision. 71 procent gav svar i spannet 4 till 6 om påståendet ”I dag har vi en väl fungerande internrevision som bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten”.

Ett system för flera krav

Slutligen berörde studien dilemmat kring när ledningssystemet ska hantera krav från flera standarder. Här svarade majoriteten av respondenterna att de upplever det mest effektivt att endast ha ett ledningssystem, även om man behöver uppfylla kraven i olika standarder, till exempel ISO 14001 och ISO 45001.

De mest populära standarderna är fortfarande ISO 9001 Kvalitetsledning och ISO 14001 Miljöledning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.