Nytt verktyg ska hjälpa företag att bli bättre på jämställdhet

Forskning Luleå tekniska universitet lanserar ett webbaserat verktyg som ska hjälpa verksamheter att bli bättre på jämställdhet, något som i förlängningen ska leda till bättre affärer.

Nytt verktyg ska hjälpa företag att bli bättre på jämställdhet
Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet.

Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Det konstaterar Paula Wennberg, Centrum för distansöverbryggande teknik, som är projektledare för Gender Smart Arena inom vars ramverk verktyget tagits fram.

– Det här är ett verktyg för företag och organisationer som vill bli mer genusmedvetna och samtidigt mer konkurrenskraftiga, säger hon.

Paula Wennberg pekar på att om företag och organisationer tar vara på en större mångfald av kompetens och drivkrafter i utvecklingen av nya produkter och tjänster, så kommer det att bidra till en mer förtjänstfull affärsmodell.

Samverkan med företag

Verktyget som heter Richer business är framtaget i samverkan mellan forskare och företag. Det låter användarna självkritiskt granska hur just deras företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden:

  • kundvärde,
  • kapital,
  • kompetens,
  • kollaboration,
  • kommunikation
  • kultur

Utgångspunkten har varit att historiskt har företags- och innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Det har resultaterat i att andra grupper har inte fått samma möjlighet att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor.

Det har in sin tur resulterat i att vissa behov helt åsidosatts och att en del lösningar inte anpassats till alla målgrupper eller verksamhetsområden.

Formulera förhållningssätt

Jeanet Johansson, Luleå tekniska universitet.
Jeanet Johansson, Luleå tekniska universitet.

Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, menar att verktyget också kan hjälpa användarna med att formulera normkritiska förhållningssätt.

– Att luckra upp normtunga verksamheter är ett sedan tidigare känt trick för att nå bättre resultat i en verksamhet, säger Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Utgångspunkten för Richer business är att inkluderande affärsmodeller bidrar med en normkritisk och normkreativ utveckling av befintliga affärsmodeller och därmed skapar ytterligare möjligheter till värdeskapande. Målet med jämställdhetsprocessen är att byta en gammal affärsmodell till en ny, såväl i tanke som handling.

– Inkluderande affärsmodeller handlar om att tillvarata mångfald. När olika perspektiv möts uppstår en bredare förståelse av vilka utvecklingsbehov som finns i organisationer och samhällen, säger Jeaneth Johansson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.