Nytt verktyg synliggör kompetensen

Kompetensutveckling Ett nytt verktyg gör det lättare för arbetsgivare att förstå och jämföra kvalifikationer. Här ska det framgå vad man faktiskt kan, inte bara vad och hur länge man läst.

Regeringen har beslutat att införa ett svenskt ramverk för kvalifikationer, NQF, som ansluter till det europeiska ramverket för kvalifikationer, European Qualification Framework, EQF. Det är ett verktyg som ska underlätta för arbetsgivare att förstå och jämföra kvalifikationer, oavsett var och hur de förvärvats.

Tanken är att NQF ska synliggöra förvärvad kompetens inom både utbildningsystemen och arbetslivet. Kvalifikationer ska nivåbestämmas enligt en åttagradig skala, där den åttonde nivån är den mest avancerade. Det innebär att det blir enklare att förstå och jämföra kvalifikationer även från olika länder och system.

– Vi ser stora möjligheter med NQF. Det är ett sätt att nivåbestämma kvalifikationer oavsett var och hur man lärt sig. Rekryteringar borde därmed bli lättare, vilket innebär att NQF också blir ett verktyg för att öka matchningen, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan som har fått i uppdrag från riksdagen att ansvara för implementeringen.

Delar av ramverket träder i kraft den första oktober 2015 och fullt ut vid årsskiftet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.