Nytt verktyg underlättar akutvården

Ett nytt verktyg ska minska stressnivån på akuten. Verktyget ger bättre överblick av allt som händer och underlättar styrningen av arbetet. Inspirationen kommer från industrin.

Bristen på överblick är ett stort problem inom sjukvården. Det menar chalmersforskaren Kristofer Bengtsson, som har tagit fram ett nytt verktyg för bättre överblick över vad som händer inne på en akutavdelning.

Det nya verktyget är från början framtaget för att utveckla styrningen av automatiserade produktionssystem i industrin. Men när en god vän till Kristofer Bengtsson förklarade hur de jobbar på akuten insåg han att de delvis har samma problem som i industrin, när det gäller att planera, styra och följa upp olika aktiviteter.

– Det blir väldigt komplext när man ska bestämma vilka aktiviteter som ska utföras i vilken ordning, och vilka aktiviteter som hänger ihop med varandra. Särskilt när det ändrar på sig hela tiden. Eftersom akutsjukvården, precis som industriell utveckling, är en kreativ process, krävs det stor flexibilitet i styrningen, säger Kristofer Bengtsson, som nyligen presenterade sin doktorsavhandling på Chalmers.

Många bollar i luften

Kristofer tillbringade en vecka på akutmottagningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och blev imponerad över att personalen lyckades hålla reda på så många olika arbetsuppgifter samtidigt.

– Men det är också ett av grundproblemen, eftersom det tar mycket tid och energi att hålla ordning på alla arbetsuppgifter. Det är oerhört svårt att få en överblick över vad som ska göras, och idag har ingen den överblicken. När man producerar bilar löser man problemet genom att skapa väldigt tydliga sekvenser, men den metoden fungerar inte i sjukvården eftersom aktiviteterna ändrar på sig hela tiden.

Mer lugn i vardagen

Med hjälp av det verktyg Kristofer har utvecklat går det att se och förstå vad som händer i ett visst ögonblick och vad som kommer att hända den närmaste tiden, genom att sortera aktiviteterna i olika sekvenser. Tanken är att verktyget ska kunna användas både när man planerar verksamheten och när man utför den.

– Om man får en överblick så skapar det en större trygghet inför vad som ska göras och hur arbetet kan förbättras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.