”Oberoende ger trygghet”

I dagens föränderliga värld har individen ett eget ansvar för att bygga upp sin trygghet, exempelvis i form av utvecklad kompetens och eget pensionssparande.
Det menar medlaren och konsulten Claes Stråth.

Trygghet i arbetslivet har fram till de senaste åren varit kopplad till vissheten att ha ett arbete att gå till. Den senaste tidens händelser med nedläggningen av fabriken i Gislaved och stora avskedanden inom Ericsson har gjort det tydligt att även arbetsgivare som räknas som stabila plötsligt kan förändras. Arbetsplatser läggs ner på grund av faktorer som inte går att påverka, till exempel internationella affärer. Den gamla tryggheten har gått förlorad.

– Den framtida tryggheten måste byggas upp på ett nytt sätt. Man kan inte söka den i något bestående, utan i rörelse och förändring, säger Claes Stråth.

Han har arbetat med arbetsmarknadsfrågor sedan början av 1970-talet, bland annat som medlare och utredare åt regeringen i frågor som kompetensutveckling, och talar utifrån sina erfarenheter på området.

Trygghet i kompetensen

Claes Stråth menar att det viktigaste sättet att nå trygghet är att göra sig oberoende av sin arbetsgivare. Det oberoendet når man genom att utveckla sin yrkeskunskap, så att man är intressant för andra på arbetsmarknaden.

– Utvecklingen går mot att tryggheten grundas i kompetensen och inte i arbetsplatsen, säger han. Kompetensutveckling ger individen möjlighet att själv bestämma över sitt liv.

I dag finns olika slag av ekonomiskt stöd som ger dem som förlorat sitt arbete möjlighet till omställning och vidareutbildning. Men Claes Stråth menar att det är bra att tänka på sin kompetensutveckling redan innan något händer med företaget man arbetar på. På grund av samhällets individualisering tror han att det ansvaret alltmer kommer att vila på den anställde.

– Man måste lita till sig själv och själv skaffa trygghet i arbetslivet, konstaterar han.

Han menar att den anställde också bör ta eget ansvar för sin ekonomiska trygghet och lägga en del av den utanför företaget, till exempel i försäkringssystem och pensionssparande.

– På ålderdomen har man behov av trygghet, men kan inte längre förlita sig på att de som kommer efter betalar. Därför måste man själv ta ansvar för att bygga upp en ekonomiskt trygg ålderdom, säger han.

Anställningsskydd kvar

Claes Stråth påpekar att det fortfarande görs stora insatser, både från arbetsgivare och staten, för att skapa trygghet för anställda. Dels finns de gamla regelsystemen om anställningsskydd kvar. Om arbetsgivaren inte kan uppfylla det ekonomiska åtagandet på grund av konkurs går staten in med pengar. Dessutom finns socialförsäkringssystemet.

– Det handlar inte om en abrupt förändring till eget ansvar utan om en successiv övergång, säger han.

Men enligt Claes Stråth måste man acceptera att arbetslivet är otryggt, och att det egentligen inte går att skapa heltäckande system för trygghet. En anledning är att människors behov och önskemål skiftar.

– Vad som är trygghet kan variera mellan olika människor. För en del kan det handla om rätten att gå i pension före 60 års ålder, för andra rätten att arbeta efter pensionsåldern, säger Claes Stråth.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.