Odla kultur och skörda kvalitet

Förbättringsarbete Kulturen sitter inte i väggarna utan i människorna. På Kvalitetsmagasinet Live gav Mia Liljeberg, vd Poneto, inspiration och tips för hur man odlar en god kultur.

Odla kultur och skörda kvalitet

– Det går inte att styra värderingar och arbetsplatskultur, men den går att odla. Och den kommer att finnas där oavsett om du gör något av den eller inte, säger Mia Liljeberg, vd Ponteo.

På Kvalitetsmagasinet Live berättade hon hur vi alla är kulturbärare i en organisation och att odla en god kultur är enkelt, men där med sagt inte lätt. Det handlar om att skapa samsyn.

– En bild säger mer än 1 000 ord men ett ord kan ge 1 000 bilder. Det är det som gör det så svårt på en arbetsplats. Vi använder oss av ord som service, funktion, process, resurs, men det är bara ord, innebörden av dem baserar vi på våra egna minnen och erfarenheter. Om vi vill plantera en ny bild behöver vi göra det abstrakta konkret, visualisera vad ni pratar om – vad innebär detta för oss på arbetsplatsen.

Sin egen kollega?

Mia Liljeberg tipsar om att använda sig av hjärnans rektagulära aktiveringssystemet som innebär att vi omedvetet ser det vi har fokus på. Genom att informera, repetera och ställa frågor aktiverar vi och styr hjärnan från autopilot till ett mer medvetet fokus.

– Tänk också på att anpassa er till mottagarens logik, prata och tänk i deras termer för de tänker antagligen inte kvalitet i varje stund. Det stora missförståndet är att vi tror att vi förstår varandra, många konflikter beror på att vi gör antaganden, särskilt när vi har samma språk. När vi gör affärer i andra länder repeterar och frågar vi mer för att se till att vi förstår varandra. Det skulle vi behöva göra på hemmaplan också.

Mia Liljeberg påminner om att kultur odlas när medarbetare känner engagemang. Även här kan det vara relativt enkelt, bara att använda sig av rätt verktyg kan ge olika resultat. Exempelvis att gå från att använda utskrifter till att använda post it-lappar på spånmöten för att öka delaktighet och möjlighet att påverka. Och för att aktivera och visualisera ta hjälp av bilder, metaforer, storytelling och gamification.

– Kultur kostar inte pengar, det handlar om tid och fokus att låta medarbetare vara delaktiga. Jobba med att få alla ska börja fundera över kulturen, hur passar jag in i helheten? Vem vill jag vara på jobbet? Vill jag vara min kollega?

Mia Liljebergs tips:

Använd klassisk storytelling för att koppla samman individ med verksamhet, lära känna varandra och skapa goda exempel istället för klagomål:

Det var en gång… (bakgrund)

En dag… (problem)

Då… (lösning)

Sen dess… (effekt, framtid)

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.