Ohälsa kostsamt för storföretag

40 miljarder kronor per år. Så mycket kostar ohälsa för storföretag, visar en ny undersökning.

18 procent av den totala lönekostnaden går till kostnader för ohälsa. Det är försäkringsföretaget Euro Accident som utfört undersökningen med syfte att få en bild av strategiskt hälsoarbete bland de 100 största företagen i Sverige och få deras syn på framtida kostnader för ohälsa.

I ohälsokostnaden ingår sjukfrånvarokostnad samt företagens kostnader för bristande kondition och rökning.

– Skulle vi också ta med otydligt ledarskap, arbetsmiljö, sömnproblem, stress, förslitningsskador, missbruk, kost, övervikt och psykosocial ohälsa skenar siffrorna iväg än mer”, säger Johan Rudborg på Proactive Health Partner som ansvarar för beräkningsmodellen i undersökningen.

Investera en, få fem

Miles de Champs, projektansvarig för undersökningen på Euro Accident anser att svenska storföretag länge har varit duktiga på att hantera anläggnings- och affärsrisker i sin verksamhet för att säkerställa hög produktivitet och lönsamhet.

– Nu är det dags att arbeta på liknande sätt med anställdas hälsa för att öka konkurrenskraften. Varje krona som investeras i strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete ger fem kronor tillbaka, säger han. Ett strategiskt hälsoarbete med förebyggande insatser på organisationsnivå kombinerat med rätt finansieringslösningar kommer att vara avgörande för att bli effektiv i sin hantering av ohälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste