Ohövlighet på jobbet kan smitta

Arbetsmiljö Ohövligt beteende på arbetsplatsen kan smitta till dem som har bevittnat det. Det visar en ny avhandling från forskaren Kristoffer Holm vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Ohövlighet på jobbet kan smitta
Den som bevittnar ohövlighet på arbetsplatsen kan själv ta över beteendet. Foto: Adobe Stock.

– Vi har sett en tendens i våra undersökningar att de som har varit vittnen till

Kristoffer Holm. Foto: Lunds universitet.
Kristoffer Holm. Foto: Lunds universitet.

ett sådant beteende påverkas av det och ibland uppger att de själva har tagit efter, berättar Kristoffer Holm för Kvalitetsmagasinet.

Ungefär 2 000 personer har deltagit i enkätundersökningar kring hur de upplever ohövlighet på jobbet. Det handlar inte om direkt mobbning, utan mer vardagliga otrevligheter som att någon annan tar åt sig äran över kollegans arbetsinsats, exkludering från information eller möten eller ett fientligt kroppsspråk.

– Vi har också sett i undersökningarna att personer reagerar på olika sätt när man bevittnar ett sånt här beteende. En del säger ifrån direkt, andra väljer att bara släppa det hela och åter andra försöker skämta bort det som har hänt, säger han Kristoffer Holm.

Det bästa sättet att hantera ohövligheterna är genom en ständig dialog kring vad som är en god ton på arbetsplatsen och hur man på olika sätt kan främja ett respektfullt bemötande. Det är också arbetsgivarens ansvar att göra det, och det bör enligt Kristoffer Holm implementeras som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– På många arbetsplatser har man ständiga diskussioner kring hur man ska förbättra kundbemötandet. Det bör man ha även kring hur vi bemöter varandra.

Fakta

Om avhandlingen

Avhandlingen från Institutionen för psykologi vid Lunds universitet består av tre olika delar. Den första gjordes i samarbete med fackförbundet Vision och där ingick 978 administratörer inom välfärdssektorn. I den andra, som gjordes i samarbete med Sveriges Ingenjörer, ingick 1005 ingenjörer. Den tredje delen bestod av djupintervjuer med tolv anställda inom restaurangbranschen om hur de hanterar när deras kollegor behandlas ohövligt. Delstudierna genomfördes av ett forskarlag av Kristoffer Holm, docent Eva Torkelson och professor Martin Bäckström.

Studierna som ligger till grund för avhandlingen gjordes före den coronarelaterade boomen av hemarbete.

– Men det finns internationella studier kring hur den som arbetar digitalt kan känna sig kränkt eller ohövligt bemött – allt från att du blir utskälld i ett mejl eller kollegan skriver till dig i versaler, att du aldrig får svar på eposten du har skickat eller att du inte blir inbjuden till ett digitalt möte. Där är min egen spekulation att det kan bli större missförstånd, för att man inte möts fysiskt och reder ut småsaker, och att man kommunicerar utan den ton och det kroppsspråk som annars finns där.

Ladda ned och läs hela avhandlingen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.