Undervisningskvalitet kan höjas med riktade insatser

Skola Kvalificerade lärare väljer ofta att arbeta i mer välbärgade områden, vilket leder till en ojämnt fördelad kvalitet på undervisning, det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Undervisningskvalitet kan höjas med riktade insatser
En ny studie belyser en ojämn fördelningen av kvalificerade lärare.

Doktoranden Leah Glassows har i sin avhandling undersökt om elever med socioekonomiskt utsatt bakgrund i 46 olika länder under de senaste 20 åren har mindre kvalificerade matematiklärare jämfört med elever i mer välbärgade områden. Resultaten visade att vissa länder har en mer ojämlik föredelning än andra. Störst skillnad i undervisningskvalitet hade Chile, Singapore och Nya Zeeland. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Önskan om ett bättre fokus

Men studiens huvudfynd var att det framför allt är den sociala segregationen som påverkar den ökande prestationsskillnaden mellan olika studenter.

– Det räcker inte att attrahera de mest kvalificerade lärarna. Politikerna måste också ta itu med social segregation, säger Leah Glassow, universitetsadjunkt i pedagogik vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Hon framhåller att mer forskning måste göras kring andra faktorer som rör undervisning och lärare än bara fördelningen av utbildade lärare – för att insatserna ska kunna läggas på rätt saker.

Radikala insatser

Leah Glassgows forskning visar att skolan riskerar att reproducera ojämlikheter om segregationen i samhället fortsätter växa, snarare än att enligt målet överbrygga avståndet mellan olika grupper.

Hon är därför positiv till att skolor i vissa kommuner ändrar upptagningsområden för att skapa en bredare representation med elever från olika socioekonomiska områden.

– Kanske måste denna typ av radikal förändring göras. Annars kommer skolan att fortsätta spegla den segregation som finns i samhället, säger hon i pressmeddelandet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.