Öka farten med agilt ledarskap

Agilt Hur kan organisationer bli effektivare genom att använda agila arbetssätt och hur skiljer de sig från "vanlig" projektledning? Boken Agil projektledning har svaren.

Öka farten med agilt ledarskap

Att så gott som dagligen ha korta möten med alla projektmedlemmar samlade stående för att stämma av status och hantera problem inom gruppen är ett agilt arbetssätt. Mer engagemang, jämnare arbetsbelastning och effektivare projekt är några av resultaten av det agila synsättet i planeringen, ledarskapet och förändringsarbetet, menar författaren Tomas Gustavsson.

Agil (smidig) projektledning är en uppsättning sunda principer för att driva projekt framgångsrikt. Kortfattat innebär de:

  • Att kontinuerligt delge projektresultat av värde.
  • Att engagera kunder genom täta kontakter och delat ägarskap.
  • Att bygga en kreativ och hållbar arbetsmiljö där individen är i centrum.
  • Självstyrande team där arbetet sker i korta etapper med ständiga förbättringar och reflektion.
  • Situationsanpassning genom att verkligen lyssna på alla intressenter.

Många jämförelser med ”vanlig” projektledning gör det unika med det agila synsättet tydligt och detta genomsyrar hela boken. Vi får veta hur beslutsfattandet skiljer sig åt och vad skillnaden är mellan den traditionella beställaren och projektledaren jämfört med projektägaren och ”scrum master”. Även kanban kontra den vanliga projekttavlan förklaras på ett bra sätt. Projektets olika faser med förstudie, planering, genomförande och avslutning utgör stommen i bokens struktur.

Intressanta ämnen och frågeställningar tas upp såsom: Hur länge bör team jobba tillsammans för att vara mest produktiva? Hur genomförs en systematisk intressentanalys och hur används tekniken planning poker? Mängder av tekniker och mallar delges liksom detaljerade råd såsom att få post-it lappar att sitta kvar på väggen. Ett plus, tycker jag, är att författaren tar med ett kritiskt perspektiv. Problem som kan inträffa med detta agila synsätt finns med såsom att för få förfiningsmöten hålls. Dessutom berättar några agila projektledare från olika branscher detaljerat om sina erfarenheter.

Agilt tänkesätt med dess metoder är i linje med modern kvalitetsutveckling vilket är naturligt då inspiration är hämtad från Lean för att få ökad effektivitet och inte bara flexibilitet. Ständiga förbättringar med förbättringscykeln (PDSA), allas delaktighet och kundorientering är i fokus liksom värdet av att undvika resurs- och tidsslöseri. En kultur där man agerar agilt i beslutsfattande och kommunikation är avgörande för att kunna lyckas med större agila projekt – de agila värderingarna måste genomsyra kulturen.

Att jobba agilt ligger i tiden, anser jag, då en hel del forskning visar att förmågan till anpassningsbarhet är viktigare än omfattande planering. Boken förmedlar både en hel del teori och tillämpningar genom praktiska övningar och exempel. Den är klart läsvärd för alla för som vill öka sin kunskap inom området.


Yvonne Lagrosen, docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst

 

Fakta

Agil projektledning, tredje upplagan

Författare: Tomas GustavssonFörlag: Sanoma utbildningISBN: 978-91-523-4048-6

Fakta

Plus och minus

+ Lättillgänglig text+ Forskningsanknytning finns+ Många illustrationer förtydligar bokens budskap– Tråkig framsida

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.