Öka professionaliteten med bättre självkännedom

Att gå en utbildning i personlig utveckling kan leda till att man blir bättre på konfliktlösning, skapa en stämning på arbetsplatsen och sätta gränser. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

Ulla Andrén har i en studie undersökt vad självmedvetenhet och självkännedom har för betydelse i yrket. Hon har också tittat på om personliga egenskaper, exempelvis förmågan att kunna skapa goda relationer, kan utvecklas eller läras i utbildning.

– Tankar om personlig utveckling i relation till yrkesutbildning var tydliga under 70-talet men har sedan ersatts av andra trender. De som djupintervjuats i min studie har på egen hand genomgått utbildning i personlig utveckling. De berättar om förändringar i sitt sätt att därefter förhålla sig till arbetet, som en ökad trovärdighet i den egna yrkesutövningen vad gäller omdöme, relationer, takt och äkthet, säger Ulla Andrén.

Deltagarna representerar olika relationsbaserade yrken som lärare, rektor, chef inom industri och socialförvaltning. Studien redogör för vilka situationer i yrket deltagarna hanterar annorlunda efter en kurs.

Deltagarna säger sig ha blivit bättre på konfliktlösning, att hantera etiskt känsliga samtal och på att sätta gränser. De har dessutom lärt sig att både skapa och förstå stämningar på arbetsplatsen. Men att nå dessa förändringar har krävt ett arbete på det personliga planet. Studien visar också vikten av kompetenta handledare, en trygg atmosfär och att nå förändring tar tid.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.