Öka topptimmarna

De är ett energidränage och tar tid från det vi verkligen brinner för, de trista arbetsuppgifterna vi helst skulle slippa. Men här gömmer sig också en stor potential som rätt utnyttjad skulle öka produktiviteten rejält.

Tänk dig den timme under veckan som du är som mest engagerad. Jämför den med den timme under veckan som du är som minst engagerad. Visst är det en viss skillnad i produktiviteten? Enligt Rikard Larsson, professor vid Ekonomihögskolan i Lund och partner i konsultföretaget Decision Dynamics, presterar en anställd 50 till 70 procent mer under sin bästa timme. Enligt studien så ökar prestandan inom alla de fyra områden man mätt, kvalitet, samverkan med andra, effektivitet samt snabbhet.

– Nästan alla har dessa svängningar varje vecka. Engagemang är inte något rent personligt attribut som man ofta tror, utan något som varierar med situationen.

De stunder vi är på topp under en vanlig arbetsvecka beror alltså inte bara på hur vi är som personer utan det är resultatet av våra personliga drivkrafter i kombination med kompetens i arbetet och hur situationen ser ut med kollegor, organisation och mål.

Spiller en dag i veckan

Studien visar också att varje medarbetare i snitt ägnar en dag per vecka åt oengagerande uppgifter där man till stor del slösar bort sin tid. Det kan vara mindre meningsfulla möten, rapportering eller andra typer av administrativa uppgifter som tar tid från det man egentligen vill göra. Rikard Larsson poängterar att det verkar se ut så för de allra flesta. Men måste det vara så? Detta är något chefer borde börja ifrågasätta, anser han.

– Det finns inget jobb som har den perfekta passformen och ofta utgår man ifrån att varje jobb har ett antal oengagerande uppgifter som man bara måste leva med. Men tänk vilken produktivitetshöjning du skulle kunna nå bara genom att byta ut en enda bottentimme per vecka mot en av de som är allra mest engagerade.

Ta vara på olikheterna

Hur skulle då detta gå till? Rikard Larsson förklarar att det som är oengagerande för en person, mycket väl kan vara mycket mer engagerade för en annan. Någon älskar siffror och statistik, en annan går igång på arga kunder. Det gäller med andra ord att se olikheterna i gruppen och fördela om och utveckla arbetsuppgifterna så att man minskar antalet ”dåliga” timmar.

– Vardagsengagemanget är det största slöseriet i en organisation, men också den största förbättringspotentialen, säger Rikard Larsson.

Frågan är vad som händer om alla i gruppen har samma timmar som är oengagerande. Rikard Larsson konstaterar att man som chef då bör ta sig en ordentlig funderare. Har man en grupp på 20 anställda innebär det att man har en halvtid per vecka som skulle kunna nyttjas bättre. Kanske kan man anställa en person som brinner för den uppgiften? Förutom att alla andra då kan ägna sig åt det som de är mer engagerade i så skulle den nya personen förmodligen utföra arbetsuppgiften både bättre, snabbare och med högre kvalitet.

– Engagerade medarbetare är ju något som alla chefer drömmer om. Jag tror att man kan få loss mer av medarbetarnas potential om man som chef inser att engagemang inte är ett personligt attribut, utan att det är dynamiskt och avgörs av situationen.

Fakta

Chefer och medarbetare har i snitt:

Dåliga timmar per vecka: 8 Topptimmar per vecka: 14  

Fakta

Öka andelen topptimmar:

  • Se och respektera medarbetarnas motiverande talanger.
  • Utveckla arbetsuppgifterna till att bli mer engagerande genom att byta bort eller förbättra de som är mest oengagerande.
  • Utveckla gruppen till att bli mer engagerande genom bättre kunskap om varandras drivkrafter och arbetsfördelning.
  • Skapa en organisationskultur med ett utvärderings- och belöningssystem som stärker engagemanget.

Fakta

50-75 procent

Så mycket höjer medarbetaren sina resultat inom områdena kvalitet, samverkan med andra, effektivitet och snabbhet under sin mest engagerande arbetstimme, jämfört med den minst engagerande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste