Ökad delaktighet gav kvalitetspris

Utmärkelser Med evidensbaserade metoder har korttidsverksamheten Puzz i Karlshamn gjort barn och ungdomar med funktionsnedsättning mer delaktiga i verksamheten. För det har man nu utsetts till ”Årets kvalitetsarbetsplats 2015” inom kommunen.

Ökad delaktighet gav kvalitetspris
Caroline Videbäck, Karlshamns kommun

Det är för att uppmuntra och stimulera kommunens kvalitetsarbete som kommunstyrelsen har infört ett årligt pris utifrån enheternas kvalitetsarbete och förmåga att skapa värde för målgrupperna.

Priset delas ut till en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och lust att jobba med ständiga förbättringar.

Priset går nu alltså till Puzz som är ett av två korttidsboenden för barn och unga med funktionsnedsättning som finns i Karlshamns kommun.

Använder text och bild

Puzz har inspirerats av det andra korttidsboendet som tidigare haft ett projekt för att öka delaktigheten.

– Puzz har utgått från en evidensbaserad metod för att göra material och information mer tillgänglig. Många som är hos oss kan läsa men inte alla. Så man har börjat använda ett system med text och bilder för att beskriva saker som vad händer om det börjar brinna och också att ha bilder på personalen och vilka som jobbar uppsatta, berättar enhetschefen Rebecca Persson.

För många ungdomar är det svårt att uttrycka känslor och därför används bilder också för att prata om vilka känslor som finns.

Är med och planerar aktiviteter

Genom sitt förbättringsarbete har Puzz också börjat med ett forum där barnen och ungdomarna får framföra idéer om bland annat vad de vill göra och äta. Också det här arbetet utgår från en evidensbaserad modell.

– Det här genomförs återkommande varje helg. Man har en dagordning med text och bilder och ungdomarna håller i mötet vilket gör att de blir verkligt delaktiga. När de ska göra en aktivitet är det också ungdomarna som är med och planerar: Vad kostar det att åka? Behövs tillstånd från föräldrarna? Hur lång tid tar det?

– De växer och får träna inför vuxenlivet, säger Rebecca Persson.

Hon är själv som chef inte delaktig i det vardagliga arbetet men coachar och uppmuntrar personalen.

– Det är roligt att stå bredvid och se när personalen genomför det här. De har fått växa och får påverka. Det är klart att de känner arbetsglädje. De har rätt att testa idéer och lyckas det inte så lär man något av det. Jag har en jättestor tillit till personalen och vi bollar mycket idéer. Jag berättar ramarna och de har fritt spelrum inom dem.

Kommunledningen i juryn

I prisjurynjuryn sitter ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsen, kommundirektören och personalstrateg vid kommunledningsförvaltningen. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och 500 kronor per medarbetare som ska användas till personalbefrämjande insatser.

Juryns motivering lyder:

“Genom ert initiativ och med egen kraft har ni möjliggjort ökad delaktighet och trivsel för ungdomarna när de vistas hos er. Detta kvalitetsarbete är en bidragande orsak till ungdomars fortsatta framsteg och utveckling. Med er Idérikedom, handlingskraft och samarbetsförmåga ni en förebild för andra. Ni är värdiga vinnare av utmärkelsen årets kvalitetsarbetsplats 2015”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.