Ökad efterfrågan på certifiering

Företagens intresse för att certifiera sina ledningssystem förväntas öka. Ackrediterade certifieringsorgan ser ljust på framtiden, visar en ny undersökning från Swedac.

Ackrediteringsorganet Swedac har frågat sina kunder, däribland certifieringsföretag, hur de tror att efterfrågan på ackrediterade tjänster ser ut om ett år. Deras svar visar på ljusa framtidsutsikter.

Inom området certifiering tror 25 procent av företagen att efterfrågan kommer öka, medan 75 procent tror att efterfrågan är oförändrad om ett år. Ingen trodde att behovet av certifiering skulle minska.

– Om man ska sammanfatta det kan man säga att intresset är fortsatt starkt för certifieringstjänster, säger Anders Hallberg, teknisk handläggare för enheten Industri på Swedac, och ansvarig för undersökningen.

Oklart hur lågkonjunktur påverkar

Undersökningen genomfördes mellan november 2007 till och med oktober 2008. Därför menar Anders Hallberg att det är svårt att dra några slutsatser om hur lågkonjunkturen påverkar intresset för certifiering. Dock tror han att fler företag inser att certifierade ledningssystem ger företagen bättre konkurrensmöjligheter, skapar ordning och reda i rutiner samt ökar förmågan att hantera oväntade situationer.

Ackrediterade företag har framtidstro

Och det är inte bara behovet av certifiering som väntas öka. Även efterfrågan på ackrediterade tjänster totalt sett tros stiga. I praktiken kan en sådan ökning exempelvis innebära att ackrediterade laboratorier får fler uppdrag av landsting eller läkemedelsindustri. Ackrediterade tjänster finns även inom områdena miljö och livsmedel, industri, fordon samt anläggning och installation.

Totalt sett svarade ungefär en tredjedel av de ackrediterade verksamheterna att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka om ett år, åtta procent förutspår en minskning medan cirka 60 procent tror att efterfrågan kommer att vara oförändrad. Störst tilltro till framtida efterfrågan har de som erbjuder ackrediterade tjänster på fordonsområdet, något som till stor del beror på regeringens förslag om att avskaffa Bilprovningens monopol på fordonsbesiktningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.