Ökad kundnöjdhet i försäkringsbranschen

Svenskt kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten inom försäkringsbranschen visar att svenska folket i år ger sina sakförsäkringsbolag högre betyg jämfört med förra året. Nöjdheten ligger på genomsnittet för hela ekonomin. Företagskunderna är mer nöjda än de varit under de senaste fyra åren.

Däremot får pensions- och livförsäkringsbolagen fortsatt låga betyg av kunderna. Branschen ligger klart under genomsnittet för ekonomin. Skandia, som fram till 2004 rasade i kundnöjdhet, har under de senaste två åren vänt trenden ordentligt och i år ökat nästa sex enheter till ett index på 54,7. Men fortfarande ligger både nöjdhet och lojalitet på mycket låga nivåer. Gapet upp till SEB Trygg-Liv, som är närmaste konkurrent bland storbolagen, är drygt fyra enheter. En orsak till att Skandia förbättrat sina positioner är att deras image har tagit ordentliga kliv under det senaste året, från rekordlåga nivåer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste