Ökad optimism bland unga på arbetsmarknaden

Human Resources Trots utmaningarna på arbetsmarknaden ökar optimismen bland unga. Andelen unga som tycker det är lätt att få jobb har fördubblats och särskilt digital kompetens betraktas som en stor tillgång på morgondagens arbetsmarknad, visar en ny riksomfattande undersökning.

Ökad optimism bland unga på arbetsmarknaden

För fjärde året har Insight Intelligence tillsammans med Malmö Stad, Adecco Group, Fryshuset och Jobba Grönt genomfört en riksrepresentativ attitydundersökning där 1 000 svenskar mellan 16 och 30 år har intervjuats om sin syn på jobb och arbetsmarknad.

Resultaten visar bland annat att andelen som tycker att det är lätt att få ett jobb har ökat med 14 procentenheter sedan 2014 – en fördubbling mot tidigare. Samtidigt har andelen som ser det som svårt minskat med 20 procentenheter under samma period.

Det som många unga framförallt ser som sin stora tillgång på morgondagens arbetsmarknad är den digitala kompetensen.

– De flesta tror att IT-kunskaper kommer att vara viktigare på arbetsmarknaden än en högskole- eller universitetsutbildning om tio år, vilket säger en hel del om hur högt unga skattar framtidens efterfrågan på teknisk kompetens, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Men undersökningen lyfter även fram en del orosmoment. Osäkra anställningsformer och höga krav på arbetslivserfarenhet ses som några av de främsta utmaningarna för unga på arbetsmarknaden.

Det finns också stora skillnader i synen på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor. 32 procent av männen tycker det är lätt att få jobb, jämfört med 20 procent av kvinnorna. Unga män har överlag ett betydligt större självförtroende på arbetsmarknaden än unga kvinnor.

Undersökningen baseras på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 30 år som under mars 2018 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen och rapporten ”Generation 2018” har tagits fram i samarbete med Anders Forslund, professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.