Ökad produktion till lägre kostnad

Förbättringsarbete En större helhetssyn gjorde stålverket Outokumpu i Avesta mer effektivt till en lägre kostnad. Ett förbättringsarbete som har genomsyrat verksamhetens alla delar har gjort arbetet mer systematiskt och ansvarsfördelningen mer tydlig än tidigare.

Ökad produktion till lägre kostnad

Hos ståltillverkaren Outokumpu i Avesta har nya idéer och tankar systematiserat produktionen. Efter ett förbättringsarbete som går under namnet, Hela Vägen till Värde, är arbetet mer systematiskt, processerna klarare och ansvarsfördelningen tydligare än tidigare.

– Huvudfokus för projektet har varit att effektivisera den totala planerings- och beredningsprocessen med alla ingående material, verktyg och framförallt den personella styrkan, såväl internt som externt. Det har varit klart uttalat från företagsledningen att projektet har högsta prioritet och även ledningen har fått löpande utbildning, säger Mikael Larsson, förrådschef på Outokumpu.

Själva namnet, Hela vägen till värde, tycker han var väldigt tilltalande.

– Det var exakt det vi ville uppnå. Helhetstänkandet kändes som den självklara vägen framåt för Outokumpu, säger han.

Högt fokus på nyckeltal

Förbättringsarbetet genomfördes i samarbete med Enso Framsteg som har utarbetat en Best Practice runt nyckeltal och analyser, vilket enligt Mikael Larsson gett stor hjälp på vägen från start.

– Vi har även satt högt fokus på kvalitetsnyckeltal som kommer att hjälpa oss att driva verksamhetsförändringen och ge bra kontroll på vår datakvalitet, säger Mikael Larsson.

De minskade produktionsstörningarna och de förbättrade processerna runt planering och beredning har effektiviserat produktionen och företaget får därmed mer ut av maskinerna till en lägre kostnad.

Satsningen har gett effekt

Mikael Larsson berättar att trots att de endast är i början av mätningen för projektets effekter råder det inte några tvivel om att produktionen är effektivare nu och att arbetet kommer fortlöpa inom nya utvecklingsområden. Outokumpu kommer bland annat att vidareutveckla underhållsarbetet, bland annat genom att jobba aktivt med förebyggande underhåll.

– Genom förebyggande underhåll kan produktionsstoppen minimeras och produktionen effektiviseras ytterligare. Under året kommer de nya analysmöjligheterna att ge företaget möjlighet att fokusera på rätt delar av anläggningen och därmed sätta in rätt åtgärder, säger Mikael Larsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.