Ökad tillgänglighet gav pris

Skaraborgs sjukhus förbättringspris på 25 000 kronor gick i år till Vårdenhet 17 inom barn- och ungdomspsykiatrin. Avdelningen har upprättat ett beredskapsteam för att öka tillgängligheten och kvaliten i mottagandet av akuta BUP-patienter under jourtid. Juryns motivation löd; ”I en svår bemanningssituation har enheten fått möjlighet att genom nytänkande gå utanför de traditionella yrkesrollerna och därmed ökat tillgängligheten för omhändertagande av akuta patienter.” Sjukhusets kvalitetspris på 50 000 kronor gick till Hörcentralen KSS i Skövde för deras arbete med att kvalitetssäkra hörapparatsutprovningen. De har jobbat för att patienter i regionen idag ska få en välfungerande apparat till minsta möjliga pris.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.