Ökande allergiproblem förebyggs

Ett nytt europeiskt projekt har startat för att ta fram gemensamma analysmetoder för allergiframkallande ämnen. Bakgrunden är att 80 miljoner människor i Europa har allergiproblem. Allergiska besvär som astma, allergi eller hudutslag orsakade av kemiska substanser i produkter och material har mer än fördubblats de senaste 20 åren.

– Myndigheterna i Europa strävar efter att förebygga problemen genom att lagstifta om gränsvärden och även genom att införa krav på märkning av produkter. Enhetliga analysmetoder är en viktig grund för tillförlitliga innehållsdeklarationer som är av stor betydelse, inte minst för allergiker, säger Louise Herrman, projektledare på SIS.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.