Olika chefstyper bra för organisationen

En organisation ska bestå av chefer med olika profiler. Det visar en ny avhandling om ledarskap gjord av Juoko Arvonen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen visar att chefers beteenden kan grovt delas in i tre grupper, skriver tidningen Arbetsliv. Den första gruppen chefer är främst inriktade på förändring. En annan grupp är produktionsinriktade och den tredje gruppen är personalinriktad.

– Tjugo procent av cheferna är så pass situationsanpassade så att de har alla tre delar i sig, säger Jouko Arvonen till Arbetsliv.

Men alltför många chefer är inriktade på bara en av dimensionerna, det vill säga antingen förändring, produktion eller personal. Därför är det bra om en bra organisation har chefer med olika profiler där några är visionärer, andra entreprenörer och produktionsinriktade och åter andra är kompischefer. Då kan organisationen fungera bra, konstaterar Jouko Arvonen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.