Olönsamt för män med högskoleutbildning

Arbetsmarknad Skillnaden i högskoleutbildningens lönsamhet har minskat mellan kvinnor och män, visar en ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Men utjämningen beror inte främst på att lönsamheten minskat för män och inte på att den har ökat nämnvärt för kvinnor.

Olönsamt för män med högskoleutbildning
Mäns studier har blivit mindre värda. Foto: StockAdobe

En ny rapport från Saco visar hur lönerna för högskoleutbildade kvinnor och män har utvecklats under 2000-talet jämfört med gymnasieutbildade av samma kön. Högskolepremien visar förenklat hur mycket mer i procent högskoleutbildade har i månadslön jämfört med gymnasieutbildade. Rapporten visar att högskolepremien minskat för män under hela perioden. För kvinnor föll premien under den första halvan av perioden, men har ökat under de senaste 10 åren.

Premien faller mest för män i privat sektor och regioner samt för män med femårig högskoleutbildning. Högskoleutbildning har blivit mindre lönsamt för män i alla sektorer utom i kommuner. Där har högskolepremien ökat i slutet av perioden för både kvinnor och män.

Positiva förklaringar

Utjämningen beror inte på en försämrad kvalitet på utbildning eller yrkesutförande. En förklaring är att högskoleutbildade kvinnor blir chefer i större utsträckning nu än tidigare, vilket har skapat ett lönelyft. Dessutom har männens uttag av föräldrapenningdagar ökat – i synnerhet bland akademiker. När män och kvinnor har gemensamt ansvar för barn och hem ökar kvinnornas möjligheter att avancera på arbetsplatsen och göra lönekarriär.

– Ett delat familjeansvar betyder mer jämlika karriärmöjligheter. Arbetsgivare kanske numera förväntar sig att även män kan behöva lämna ett viktigt möte för att hämta barn. Det är naturligtvis positivt, säger Håkan Regnér, i ett pressmeddelande.

Korta utbildningar behövs

En annan förklaring till utvecklingen är förändringar i privat sektor. Under 2000-talet har de tekniska framstegen utvecklat och förändrat privat sektor samtidigt som omställningstrycket varit starkt. Vissa jobb har försvunnit och nya arbetsuppgifter har tillkommit. Eftersom majoriteten av de högskoleutbildade männen arbetar i privat sektor slår detta tydligare igenom på männens löner än på kvinnors.

– Arbetsmarknaden förändras snabbt och därför är det viktigt med goda möjligheter att utvecklas i jobbet och med den tekniska utvecklingen. Korta kvalificerade utbildningar och bra studiestöd är viktiga förutsättningar. Det minskar risken för arbetslöshet och förbättrar kompetensförsörjningen, vilket är bra för både individ och samhälle, säger Håkan Regnér.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.