Olving ska få alla att älska Volvo PV

Sedan två år tillbaka är Lena Olving ansvarig för kvalitet och kundtillfredställelse på Volvo Personvagnar. Hon ansvarar för att företagets bilar är i toppskick när de når fram till kund. Att Ford sedan fem år tillbaka äger Volvo PV har bara varit positivt för kvalitetsarbetet, menar hon.

Från sitt kontor på Volvo utanför Göteborg styr Lena Olving företagets kvalitetsarbete. Hon ansvarar för allt från produktkvalitet till kundservice. För att underleverantörer såväl som återförsäljare håller måttet.

Och som hon själv uttrycker det, kvalitet är en ”never ending story”. Det är något man måste jobba med varje dag och varje sekund. Överallt och hela tiden fattas avgörande beslut.

– Kvalitet handlar inte om interna kampanjer eller om att ha fokusgrupper. Utmaningen ligger i att se till att den finns där ständigt. Kunden ska få den bästa bilen och service alla dagar, inte bara på måndagar och tisdagar, säger Lena Olving.

Överallt

För att hjälpa och motivera medarbetarna i deras kvalitetsarbete rör sig Lena Olving mycket i organisationen, på alla nivåer, bland ledning och chefer såväl som bland dem som jobbar på golvet. Hon håller ofta föredrag och deltar i kurser för högre chefer.

Främst arbetar hon med sina kollegor i ledningsgruppen. Behöver något göras åt underleverantörernas produktleveranser arbetar hon exempelvis igenom en handlingsplan med inköpschefen som för den vidare.

–Men jag är också är noga med att träffa andra medarbetare. Jag vill vara säker på att det inte finns ett filter mellan mig och dem och lägger ned mycket tid på att möta människor och lyssna, för att på så sätt förstå hur verkligheten uppfattar kvalitetsarbetet, säger hon.

Allas ansvar

En kvalitetsmiss är lätt att skylla på någon annan, men att kvalitetsarbete är var mans ansvar är Lena Olvings devis och ett budskap som hon ständigt kommunicerar.

–Att kvalitet är allas ansvar låter som en klyscha, men kvalitetsarbete bygger faktiskt på en lång rad klichéer, som exempelvis att göra rätt från början. Saken är bara att de stämmer, gjorde vi alltid rätt från första stund skulle vi spara massor av tid och pengar.

Ford som ägare

Volvo Personvagnar är sedan fem år tillbaka dotterbolag till Ford Motor Corporation och ingår i en division som kalas Premier Automotive Group. Här finns märken som Jaguar, Land Rover och Aston Martin.

Enligt Lena Olving har det nya ägandeskapet varit positivt för Volvos kvalitetsarbete. Det har lett till ett ständigt kunskapsutbyte, ett givande och tagande från två världar. Ford är exempelvis mycket duktiga på processer vilket de överfört till Volvo, som numera också jobbar med deras globala produktauditsystem, som är den interna kvalitetsstämpeln för bilar. Ford å andra sidan håller just nu på att undersöka om de ska applicera Volvos sätt att kommunicera med marknaden och strategi för att ta hand om kundklagomål till sin egna verksamhet.

Att nordisk företagskultur är mer konsensusdrivande och amerikansk kultur mer toppstyrd har inte lett till några större problem, utan har snarare varit positivt, menar Lena Olving, Hon exemplifierar med hur Ford ibland kan begära en rapport inom 30 dagar, en tidsplan som hade varit omöjlig tidigare.

– Hos oss är allt väldigt demokratiskt. Ibland kan vi nästan prata sönder en fråga, men med Fords tidsperspektiv tvingas vi fokusera. Ibland kan det faktiskt vara bra att få upp tempot, konstaterar hon.

Medvetna kunder

Den största utmaningen för Volvo Personvagnar är för närvarande konkurrenterna. Hela bilindustrin har blivit mycket bättre på att göra kvalitativa produkter menar Lena Olving och jämför med OS.

– Om tio biltillverkare var med i final förut så är vi 20 spelare nu.

Kvalitetshöjningen beror mycket på att kunderna blivit mer medvetna och ställer högre krav. Volvo jobbar mycket med kundanalyser och kundmätningar för att ta reda på hur de ligger till och för att se om deras förbättringsaktiviteter gett någon effekt. Det görs av externa analysföretag som regelbundet kontaktar kunder och konkurrenters kunder för att höra vad de tycker om Volvos bilar.

– Just nu ligger vi ganska bra till, särskilt på den amerikanska marknaden. Intrycket av Volvo har ändrats från ”Box and boring till Sleak and sexy” berättar Lena Olving och hänvisar till pressklipp från amerikanska tidningar.

Att vara kvalitetschef på ett stort globalt företag är till syvene och sist inget annat än hårt strukturerat arbete, konstaterar hon.

– Det gäller att vara här och fungera som en bra coach så att medarbetarna springer i rätt riktning.

Fakta

Lena Olving

Bor: Hjo. Veckopendlar till jobbet i Göteborg.

Ålder 47.

Drivkraft: Att lära mig själv och att lära andra. Att förändra saker.

Karriär: Har jobbat på Volvo i 20 år. Både med industriella system och tillverkning och med kommersiella värden kring marknadsföring och försäljning. Under Fem år arbetade hon utanför Volvo som vd på ett av Samhalls dotterbolag, för att sedan ta tjänst i Kuala Lumpor för att utveckla Volvo Personvagnars affärer i hela Sydostasien. Sedan två år tillbaka är hon global kvalitetsdirektör på företaget.

Kvalitet för Lena: Kundtillfredställelse. Att vi ger våra kunder en sådan upplevelse att de aldrig vill ha någon annan produkt än vår.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.