Om särskolans uppdrag

Vad innebär det att vara elev i särskolan? Elevfrågorna sätts under lupp i ny bok.

Om särskolans uppdrag

Elevers rätt till stöd står tydligt i alla styrdokument och lagar som rektorer och lärare har att förhålla sig till inom alla skolformer. Trots detta har inskrivningen till särskolan ökat för vissa åldersgrupper de senaste åren och fler elever skickas på utredningar. med boken Särskolans verksamhet – uppdrag, pedagogik och bemötande, vill författarna Ann-Katrin Swärd och Katarina Florin väcka debatt om vilka följderna kan bli beroende på hur elevfrågor behandlas.

Frågor författarna ställer sig är bland annat: Varför har en modern demokrati som Sverige fortfarande två skolformer? Finns det en speciell pedagogik för särskolan, och hur skiljer den sig från andra skolformer? Hur bedömer särskolans lärare elevers kunskapsutveckling?

Områden som behandlas i boken är bl.a. särskolans styrdokument, att ha en intellektuell funktionsnedsättning, föräldrasamverkan, inkludering och delaktighet, pedagogiska perspektiv och verktyg.

Boken ges ut av Studentlitteratur och riktar sig främst till blivande lärare, specialpedagoger och personalgrupper inom till exempel habilitering.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.